Topbanner

Politihjemmeværnskompagni Storstrømmen

Politikompagni Storstrømmen

Vi dækker Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, et område på 2399 km2, Dette svarer til ca. 5,7 % af Danmarks areal. Vores kyststrækning på 1056,9 km og hører til en af de længste i Danmark. Der er i denne landsdel flere områder, som kan blive berørt ved ekstremt højvande/stormflod.


Gør en forskel

Politihjemmeværnet er for dig, der gerne vil gøre en forskel. For dig, der har overskud til at hjælpe andre, og som også har mod på at tage ansvar når vi er på opgaveløsning. Vi har enheder i  Nakskov, Nykøbing
 og Vordingborg.


Vores opgaver

Vores primære opgave er at yde støtte til Politiet i løsningen af deres opgaver. Opgaverne kan være planlagt eller uvarslede.

Opgaverne kan f.eks. være:

·         Afspærring af gerningssteder, ulykkesteder og katastrofeområder.

·         Varsling og evakuering.

·         Afsøgning af et område efter personer eller genstande.

·         Logistik støtte i form at flytte materiel, personer eller køretøjer samt forplening.

·         Trafikregulering, enten ved f.eks. markeder og cykelløb.​

·       Særlighjælp til politiet.

·       Støtte Forsvaret og Beredskabet i deres opgaveløsning, både i Danmark og i udlandet.

Som udgangspunkt skal et Politikompagni også kunne løse samme opgaver som et almindeligt områdekompagni, f.eks. bevogtning af installationer som er vigtige for samfundet (havne, lufthavne, master for telefoni og tv, med mere). 
 
Alle medlemmer af politikompaniet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens basisuddannelse.
I de seneste år har hjemmeværnet været på internationale missioner sammen med Forsvaret, eksempelvis i Irak, Afghanistan og Kosovo, m.m. 
 
Bliv frivillig
 
Politikompaniets frivillige kommer fra alle dele af samfundet – til fælles har de en interesse for at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
Ønsker du at vide mere klik her
 
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224