Topbanner

Kompagniets historie

Kompagniets våbenskjold anno 2015

Vores navn
Kompagniets oprindelige navn var Politikompagni 2831-A.
I dag hedder vi Politihjemmeværnskompagni Thisted, som forkortes POHVK THI, eller i daglig tale bare "PO THISTED". Nyt navn ganske vist, men vi er det samme kompagni, som stadig stolt værne om vores værdier og traditioner.
 
Kompagniets oprettelse

Vores kompagni blev stiftet d.

 

 

Kompagnichefer gennem tiden 

​Navn Periode
 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224