Topbanner

Nyhed

John Elsman, Else Marie Søgaard Jensen og John Glerup

50 års erfaring

Der ligger stor erfaring bag den store politiøvelse, som i weekenden er blevet afholdt i Skive. John Elsman og John Glerup har til sammen 50 års erfaring som kompagnichef.

01-10-2015
Tekst & foto: PIC Politiøvelse Skive ​
Tovholderne John Elsman, Else Marie Søgaard Jensen og John Glerup har i flere år arrangeret den store politiøvelse, som normalt har været afholdt i Hanstholm.
Tidligere på året havde både John Elsman og John Glerup 25 år jubilæum som kompagnichefer i politihjemmeværnskompagnier, de har dog selvfølgelig været i Hjemmeværnet i meget længere tid.
Denne store erfaring og viden de tre kompagnichefer har inden for faget er med til at gøre øvelsen, til den største politiøvelse i Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland, til stor glæde for de mange frivillige som deltager hvert år.
Øvelsen er en blanding af mange små momenter som delingerne og grupperne kører ud til og løser, men der skal selvfølgelig også trænes de lidt større katastrofeøvelser, såsom store bilulykker.
I dag har øvelsen blandt andet budt på et nedstyrtet fly i Durup, en sammenkørsel med mange tilskadekomne i Stoholm, som blev gennemført af flere omgange. Hver gang deltager flere af Hjemmeværnets samarbejdspartnere, da flere af ulykkerne kræver assistance fra politi, brandvæsen og Falck /ambulance. Her får politihjemmeværnsfolkene lov til at øve sit førstehjælp og vise at de kan begå sig på et større skadested, hvor de skal kunne hjælpe og assistere med de mange forskellige opgaver.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224