Topbanner

Nyhed

Vildsund marked - endnu engang

Som vanligt deltog POHVK THI ved afslutningen af det årlige Vildsund marked med trafikregulering efter det afsluttende fyrværkeri.

27-07-2015
Der deltog i alt 10 HJV-soldater. De 6 var indsat omkring krydset Åsvej - rute 26, 2 var placeret ved overgangen lige før broens vestlige ende, og endelig 2 ved ind/udkørslen til Hotellet / festpladsen.
 
Opgaverne blev løst i god ro, og efterfølgende var der blandt deltagerne enighed om at det var en meget rolig afslutning - måske fordi det var meget køligt, men da i det mindste tørvejr.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224