Topbanner

Om Politikompagni Thisted

Politihjemmeværnskompagni Thisted (POHVKTHI)
er et Politikompagni som hører hjemme under Hærhjemmeværnet og Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland.
Vores placering er på Hjemmeværnsgården Hundborgvej 139, 7700 Thisted, hvor vi deler bygning med andre kompagnier, en Deling er placeret på Mors i Langebækgade 28, 7900 Nykøbing Mors.
Vores kompagni består af ansvarsbevidste kvinder og mænd i alle aldre.
Politihjemmeværnet er en del af Hærhjemmeværnet, som er særligt uddannet til at støtte politiet ved ressourcekrævende opgaver så som:
  • Færdselsregulering
  • Eftersøgning af personer
  • Sikring af ulykkes-eller gerningssteder
  • Katastrofe hjælp
  • Bevogtning                     
Vi løser også almindelige Hjemmeværns opgaver. 
Politihjemmeværnet er med sin indsats med til at frigøre nogle af politiets ressourcer, så de kan indsættes på andre opgaver.
Selvom vores baggrund, profession, kompetencer og forudsætninger er meget forskellige, har vi den fælles interesse nemlig Hjemmeværnet og det at yde støtte til samfundet. Ud over dette hjælper vi hinanden både Hjemmeværnsmæssigt og privat, hvilket viser vores sociale relationer er meget stærke.
Vi kan tilbyde godt kammeratskab, uddannelser, førstehjælp, og hvis du ønsker en lederuddannelse kan vi også tilbyde dette.
Ledelse
Vores ledelse består af bl.a. 
  • Kompagnichef KN John Elsman: Den overordnede ansvarlige for kompagniet  
  • Næstkommanderende PL Claus Sjælland Immersen: Ansvar for kompagniets uddannelsesvirksomhed 
  • Kommandobefalingsmand SG Per Søndergård Thomsen: Ansvar for administration af personel og økonomi
  • Forsyningsbefalingsmand OS Henning Kjeldsen: Ansvar for forsyning og logistik.
Enheden er en del af Hjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestjylland som også er Danmarks største distrikt.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224