Topbanner

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os.


Post sendes frankeret til:

Hjemmeværnsgården
Sognevej 33
2605 Brøndby

Henvendelse til kompagniledelsen:

Daniel Benner
kaptajn
Kompagnichef
kc@povest.dk

Niels Mørch
Premierløjtnant
Næstkommanderende
nk@povest.dk

Henvendelse vedr. optagelse eller spørgsmål herom:

Henning Fredgart
oversergent
Kommandobefalingsmand
kdobm@povest.dk

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224