Topbanner

HVEM ER VI

 
Stabshjemmeværnseskadrille 200 (STHVE 200) er oprettet til støtte for Flyverhjemmeværnet (FHV) og alle hjemmeværnseskadriller (HVE), og vi dækker hele Danmark fra Nord til Syd og fra Øst til Vest.  Vi støtter endvidere også det øvrige lokalforsvar og det civile samfund.
Vores særkende er et meget stort engagement, fælles ansvar og godt kammeratskab. Vi lægger vægt på kvalitet og dybde i vores aktiviteter og har fokus på den enkeltes uddannelses- og udviklingsønsker. Vi sætte arbejdsmiljø og miljøforhold højt lige som vi sætter en ære i at være det gode eksempel.
Organisation
Opgaverne bliver løst af medlemmer, der har forskellige forudsætninger med hensyn til kompetencer, alder, aktivitetsniveau og krav til fysisk udfoldelse.
STHVE 200´s opgaver kan deles i en "Trekant". Kommandostations delinger (KSN DEL), Elementer (ELM) og Den Frivillige Stab (FRV ST), som hver især løser forskellige opgaver i forskellige relationer.

Som medlem af STHVE 200, er man sammen med andre i en af de 4 KSN DEL til støtte for en Flyvestation (FSN) på op til 30 personer. 
Har man særlige kvalifikationer er der tjeneste i et af de tre ELM der støtter øvrige Eskadriller og 
 Flyverhjemmeværnet, eller tjeneste i FRV ST der støtter Flyverhjemmeværnet. Herudover, er der et ledelseselement. De tre elementer og FRV ST er beskrevet nærmere til højre på siden.

Ledelse
Eskadrillens  ledelse består af bl.a. 
·         Eskadrillechef: Den overordnede ansvarlige for eskadrillen.
·         Næstkommanderende: Den uddannelsesansvarlige for eskadrillen og chefens stedfortræder
·         Uddannelsesstøtteofficer: Den ansvarlige for uddannelsens gennemførelse
·         Presse og Informationsofficer : Den ansvarlige for tilgang til eskadrillen.
·         Kommandobefalingsmanden: Den ansvarlige for det administrative i Eskadrillen 
·         Forsyningsbefalingsmanden: Den ansvarlige for den logistiske tjeneste og leder af Forsyningssektionen

KOMMANDOSTATIONS DELINGERNE (KSN DEL)
De 4 KSN DEL er i det daglige placeret på Flyvestationerne Aalborg - Karup - Skrydstrup og i Jonstrup lejren, men kan også have til opgave at oprette KSN på en feltflyveplads.
Når en KSN er oprettet, vil den normalt blive overdraget til den Eskadrille der har fået opgaven på FSN.
KSN DEL vil herefter støtte efter behov.
Der afholdes månedlige møder ud over uddannelse og øvelser. Hver KSN DEL består udover af KSN personel, forsynings og signalpersonel også af en sikrings- og bevogtningsgruppe.
 

 Nationale nyheder

 
 

 OE Nyheder

 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 
 

 FHV nyheder

 
22-09-2017

Forsvaret bidrager med personel til Frontex

Om godt en måned sender Forsvaret det første hold medarbejdere til Sydeuropa for at støtte Frontex, der er Det Euopæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning. Stillingerne er netop nu slået op.
22-09-2017

Værnepligtige bygger videre på deres militære fagligheder i Hjemmeværnet

Drømmen om soldaterlivet lever videre hos mange unge efter endt værnepligt. Flere bliver optaget i Hjemmeværnet, hvor de har mulighed for at skræddersy deres militære uddannelse i fritiden.
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224