Topbanner

Stabshjemmeværnskompagni Bornholm


Om Stabshjemmeværnskompagni Bornholm
I distrikt "Det Bornholmske Hjemmeværn", indgår forskellige underafdelinger, 3 områdekompagnier, flotille, eskadrille og politikompagni. 
 
Til at servicere kompagnierne og at være bindeled mellem distriktets faste stab og kompagnierne, har hvert distrikt et stabskompagni. Sådan er det også på Bornholm, hvor Stabshjemmeværnskompagni Bornholm ved Det Bornholmske Hjemmeværn er et kompagni med mange specialfunktioner.
 
De mange specialfunktioner betyder, at der er rige udfoldelsesmuligheder for personer med særlige erfaringer og/eller civile eller militære kompetencer.
 
Bevogtningsdelingen
Bevogtning er et af Hjemmeværnets kerneområder, som alle bliver uddannet i. Her er der rig lejlighed til at udføre de militære færdigheder, man tilegner sig i grunduddannelsen.
 
Patruljedelingen
Kompagniets spydspids, der kræver meget af den enkelte soldat. Der trænes meget og gerne under vanskelige forhold. Man skal have en god, solid militær ballast, samt en rigtig god fysik og udholdenhed, for at indgå i denne enhed.
 
Stabsdelingen
I denne enhed er der mange specialfunktioner, ofte på befalingsmandsniveau og mange støttefunktioner som stabshjælpere.
Meget af arbejdet foregår på enhedens kommandostation.
Enheden støtter primært Frivillig Stab og Det Bornholmske Hjemmeværns stab.
 
Frivillig Stab
Denne enhed består af Stabsofficerer i forskellige funktioner. Frivillig Stab træder til, når Det Bornholmske Hjemmeværns Stab skal aflastes. Frivillig stab bliver støttet af Stabsdelingen.
Det kræver stor militær baggrundsviden, at indgå i denne enhed.
 
Uddannelseselementet
Dette element består af forskjellige instruktører med hver deres speciale, f.eks. hundeførerinstruktør, sanitetsinstruktør og felttjenesteinstruktør.
Elementet støtter både de enkelte underafdelinger i distriktet, regionen og Hjemmeværnsskolen.
 
IT- og Informationselementerne
Specialfunktioner inden for IT og information, udstillingstjeneste, redaktørvirke samt historisk arbejde.
 
Stabshjemmeværnskompagniet er et velfungerende kompagni, hvor vi stiller krav til hinanden. Vi har en god ledelse og et godt kammeratskab.
 
Er du interesseret i at vide mere? Kontakt
Kompagnichef Michael Stuhr på  POHVKBOR-KC@hjv.dk
 
 

 OE nyheder

 
 

 Nyheder fra Det Bornholmske Hjemmeværn

 
 
 

 Enhedsoversigt

 
 

 Kortoversigt

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224