Topbanner

Kommandodelingen

​Kommandodelingen

​Kommandodelingen, der administrerer kompagniet, sørger for mad, opholds- og hvileområder, samt forsyner alle i kompagniet med udrustning og materiel.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224