Topbanner

Nyhed

4. maj parade i Kastellet 2016

Den 4. maj er dagen, hvor Danmark fejrer befrielsen fra den tyske besættelse 1940 – 1945.

Det er mange år siden nu, men stadig en del af vores historie, en historie der er værd at huske.

06-05-2016
4. maj parade i Kastellet 2016
 
Den 4. maj er dagen, hvor Danmark fejrer befrielsen fra den tyske besættelse 1940 – 1945.
 
Det er mange år siden nu, men stadig en del af vores historie, en historie der er værd at huske.
 
Den tyske besættlelse og det Tyskland, der dengang var skyld deri, ja dem er der ikke mange af tilbage af længere, ligesom vores folk, der var medlemmer af modstandsbevægelsen, heller længere er så talrige, som de var.
 
Men! Hjemmeværnet blev oprettet, som et resultat af det ”sorte” hjemmeværn med start i 1949 og det skal vi huske. Mange har sagt aldrig mere en ”9. april” – det er der vist ingen der ønsker.
 
Hvor skal vi nu hen med det?
 
60 års tegn tildelt:
 
Jo, siden oprettelsen er der medlemmer, over hele landet, der er kommet og gået – nogle kortvarigt medlemskab og andre længere.
 
En af dem, der er blevet længere er:   Kjeld Holmehave (hed tidligere Jensen).
 
Kjeld har været medlem af Hjemmeværnet siden 1956 og det var Ungarnskrisen, der var skyld i, at Kjeld meldte sig under fanerne. Kjeld har i sit Hjemmeværnsliv været med til så mange forskellige ting, at der ikke er plads til det her. Dog har skydning og skydeuddannelse, altid haft en meget stor plads i hans hjerte. Kjeld var en af dem, der tog imod mig i sin tid og med sin blændende viden om både skydning, våben og deres historie, fik mig gjort interesseret i samme gebet. Kjeld har stadig stor interesse i skydningens kunst. Kjeld, født i 1935, er stadig at finde på skydebanen og med sin person med til, at gøre unge medlemmer interesseret i at lære at skyde.
 
Kjeld er i sandhed skydningens NESTOR, ikke bare i kompagniet – men i hele HJV.
 
I går aftes den 04 MAJ 2016 modtog Kjeld sit 60-års tegn for AKTIVT medlemskab af HJV – der er kun en ting at sige til dette: ET KÆMPE TILLYKKE og tak for din kæmpe indsats i alle årerne.
 
Skulle du nu få lyst til at geare lidt ned – så er det forståeligt.
 
Men gør du det, Næh, jeg tror det ikke.

Godt gået min ven!
 
40 års tegn tildelt:
 
Kompagniets næstkommanderende, PL Jørn Roest, fyldte i øvrigt 59 år den 03 MAJ, TILLYKKE MED DET, blev også hædret samme aften, nemlig med HJV’s 40 års tegn.
 
Jørn har haft en lang karriere bag sig. Vi har haft fornøjelsen af, at have startet i samme kompagni, det hed ”Frihavnskompagniet” og med kaldenummer 6111. Det var her de hele begyndte. Siden skiltes vore kompagniveje og efter at Jørn havde været både NK i 6111 & 6101, var der en periode, hvor Jørn ikke gik og lavede noget. Det lavede jeg så lidt om på i 2006, da jeg blev spurgt om jeg ville chef for kompagniet. Jeg gik efter Jørn og spurgte om han ville med på holdet som NK. Efter en kort betænkningstid, sagde han ja og har nu været med i hele perioden som NK/KMP. Jørn er ikke den, der farer og ”buldre” (nok mere mig), men som ”bagmand” er han uovertruffen. Det er derfor med stor glæde, at han nu kan bryste sig af, at have været med i hele 40 år – TILLYKKE med det.
 
Fortjensttegn tildelt
 
Endelig – men så sandelig ikke mindst, så fik: LT Jens Michael Hansen, ROF/KMP den 04 MAJ 2016, tildelt Hjemmeværnets højeste udmærkelse, nemlig:
 
Hjemmeværnets Fortjensttegn, indstiftet af kong Frederik den IX
 
Jens Michael har været medlem af HJV i mange år og har beklædt mange funktioner i HJV. Også her har vi holdt sammen i mange år. Jens Michael var også NK/KMP i det nu nedlagte 6102 og var også her fg. KC.
Efter at dette kompagni blev sammenlagt med andet kompagni, flyttede JM til NSJ og virkede der som INFO medarbejder. Igen: Også han blev ”hentet hjem” til kompagniet, da jeg tiltrådte som KC.
Jens Michael kan man altid regne med, når opgaver skal udføres og det er derfor med stor glæde, at du JM fik dit tegn. Med alle dine funktioner i Hjemmeværnet gennem årerne, så er det fuldt fortjent, at du nu også kan bære dette fornemme tegn.
 
Bær det med stolthed og glæde, det er på landsplan en ganske stor ”klub”, der nu er medlem af – men en særlig klub!
 
Herfra den gamle chef, skal der til jer alle lyde: ”Hjertelig tillykke” og tak for jeres indsats i både kompagni og andre steder i Hjemmeværnet.
 
De bedste hilsner;
 
Johnny

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224