Topbanner

Nyhed

Dødsfald

Dødsfald

13-08-2016
Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD har modtaget den triste meddelelse at
Axel Ferdinand Jørgensen
fredag den 12. august 2016 i en alder af 76. år, er afgået ved døden.
Axels store interesse var skydning, og han fungerede derfor fra starten som skydelærer i det daværende Telehjemmeværnskompagni 1050, samtidig underviste han kommende medlemmer,
i skydningens kunst på telehjemmeværnets grunduddannelse.
Vi er utallige hjemmeværnskammerater der kan takke Axel for vores evner på skydebanen.
Efter sammenlægningen af telekompagnierne i det nordlig Jylland,
til Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD,
fungerede han som assistent/hjælper på skyde området,
samtidig var han kompagniets repræsentant i  virksomhedshjemmeværnsdistriktsrådet,
og aktiv i kompagniets historiske arbejde.
Axel mødte altid trofast op til aktiviteterne uanset om det var vedligeholdelseskursus – uddannelsesaftner eller aktiviteter på distriktsplan.
 
Æret være Axel`s minde.
Mine tanker går til familien.
 
Kim Nielsen.
Kompagnichef.
Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224