Topbanner

Nyhed

Svend Mott er død

Svend Mott er død

26-08-2017
Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD er blevet bekendt med at
Svend Mott fredag den 25. august 2017, er afgået ved døden.
Svend fungerede som KC – NK – og KDOBM i flere omgange i det tidligere Telehjemmeværnskompagni 2052.
Efter sammenlægningen til Telehjemmeværnskompagni MIDT, besatte han ligeledes flere funktioner i kompagniledelsen i gennem tiden.
Ved oprettelsen af rådsstrukturen i Hjemmeværnet blev han kompagniets repræsentant i distriksrådet og blev Telehjemmeværnets repræsentant i landsrådet da dette blev oprettet.
Ved sammenlægningen af Telekompagnierne i det nordlige Jylland, til Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD, fortsatte Svend som repræsentant i underafdelingsråd, distriktsråd og landsråd.
Svend valgte på grund af svigtende helbred at trække sig fra dette arbejde, men deltog i den udstrækning at helbredet tillod, i det historiske arbejde, samt som hjælper på skydebanen.
På trods af de helbredsmæssige udfordringer, bevarede Svend en stor optimisme og fantastisk humør, værdsatte tog ved lære af.
 
 
Æret være Svend`s minde.
Mine tanker går til familien.
 
Kim Nielsen.
Kompagnichef.
Virksomhedshjemmeværnskompagni NORD.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224