Topbanner

Værns og regionsmærker

Værnsgrens- og Totalforsvarsregionsmærker samt logoer

2. Hjemmeværnskommandoens mærke og Værnsgrensmærker

Hjemmeværnskommandoens og værnsgrensmærkerne skal altid optræde sammen med HJV-mærket/logoet.

Hjemmeværnskommandoens mærke og værnsgrensmærkerne kan også bruges som logoer hvor mærkerne er højrestillet og navnet sat med skrifttypen Tordenskjold i to linier øverste linie i Bold og nederste linie i Light.

Klik på værnsgrensmærket for at gå til en underside, hvor relevante fil-formater kan hentes fra. Her kan du også finde værnenes logoer 

  Mærke HJK                                       Mærke MHV     ​                               Mærke FHV
Hjemmeværns-                                  Marine-                                          Flyver- 
kommandoen/                                  hjemmeværnet                              hjemmeværnet 
​Hærhjemmeværnet

 

3. Totalforsvarsregionernes/virksomhedshjemmeværnets mærker

Mærkerne skal altid optræde sammen med HJV-mærket/logoet.

Totalforsvarsregionernes/virksomhedshjemmeværnets mærker kan også bruges som logoer hvor mærkerne er højrestillet og navnet sat med skrifttypen Tordenskjold i to linier øverste linie i Bold og nederste linie i Light.

Klik på mærket for at gå til en underside, hvor relevante fil-formater kan hentes fra.
Her kan du også finde logoerne.

    Mærke farver Totalforsvarsregion Nord- og Midtjylland                                                                        Mærke farver Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland
   Totalforsvarsregion                                                               Totalforsvarsregion Fyn,
Nord- og Midtjylland                                                                 Syd- og Sønderjylland
 

​    Mærke farver Totalforsvarsregion Sjælland                                                                           Mærke farver Virksomhedshjemmeværnet
   Totalforsvarsregion                                                                       Virksomheds-
   Sjælland                                                                                        hjemmeværnet
  

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7245 2000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224