Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Har du brug for støtte?

To Hjemmeværnssoldater hjælper til under stormen Bodil
​Hjemmeværnet under stormen "Bodil" i december 2013

Hjemmeværnet rekvireres af Politiet til civile opgaver og af Forsvaret til militære opgaver.

​Det er politiet, der vurderer om forholdene ved et arrangement er af en sådan karakter, at der er behov for støtte med eksempelvis trafikregulering eller afspærring. 

​Som udgangspunkt vil det være politiet der støtter, da færdselsloven er gældende. Hvis politiet ikke selv kan støtte, kan de bede Hjemmeværnet om at støtte.

Du skal derfor kontakte din lokale politikreds, hvis du mener, at du har brug for støtte.


 

 
​​​​​

 Vidste du at?

Hjemmeværnet må ikke være konkurrenceforvridende. Det betyder, at Hjemmeværnet ikke må løse opgaver, som private erhvervsdrivende kan løse.

Det indebærer, at vi ikke må støtte med eksempelvis vagtopgaver, hvor et vagtfirma i princippet kunne løse opgaven. Derfor er Hjemmeværnets støtte tidsbegrænset til den umiddelbare, hurtige indsats.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring