Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kenneths fortælling

"De seneste år har været en enorm personlig rejse"

​Allerede før min exit som fastansat soldat i Forsvaret, hvor jeg var ansat 1990-2004, vidste jeg, at jeg efterfølgende ville have en karriere i Hjemmeværnet. Jeg sigtede efter den militært mest skarpe del af den frivillige organisation og er i dag medlem af Hjemmeværnets Særlige Støtte- og Rekognosceringskompagni, SSR.

Igennem de seneste 14 år har jeg været på en enorm personlig rejse sammen med mine kollegaer. Vores enhed har gennemgået en utrolig udvikling i takt med det øvrige forsvar og den verden, der omgiver os. Jeg har igennem min tid i SSR virket som patruljefører, delingsfører, operationsofficer og nu næstkommanderende i kompagniet.

Enhedens kernekompetence er indhentning af information under taktiske forhold, oftest ved indsættelse af patruljer i observationsopgaver. SSR står til rådighed for hele totalforsvaret, og kan støtte alle enheder både nationalt og internationalt. Dog er den primære samarbejdspartner Forsvarets specialoperationsstyrker.

Højdepunktet indtil videre var uden tvivl, da jeg i 2006 var blandt de soldater, enheden sendte til Flyvestation Aalborg for at blive uddannet som militære personbeskyttere hos Jægerkorpset. Jeg blev efter endt uddannelse udsendt med Protection Team Basra, hvor opgaven var at beskytte Udenrigsministeriets personel på den regionale ambassade i Basra i det sydlige Irak.

Det var en kæmpe oplevelse at modtage denne særlige uddannelse hos Jægerkorpset, og det var en stor tilfredsstillelse at se, hvordan enhedens folk både fagligt og fysisk klarede sig rigtig godt både under træningsopholdet hos Jægerkorpset, og under udsendelsen i Irak. Her viste vi også, at vi som frivillige soldater i Hjemmeværnet har en stor fordel i alle de civile kompetencer, vi hver især bringer med.

Jeg er ikke i tvivl om, at enhedens indsats har haft betydning for den efterfølgende positive holdning hos det øvrige forsvar samt beslutningstagere til at gøre brug af Hjemmeværnets frivillige i internationale opgaver. Det gør mig stolt at have været en del af dette vigtige arbejde.

Personligt har jeg været igennem et spændende forløb med uddannelser, kurser, øvelser og skarpe opgaver, som jeg aldrig ville have været foruden. Jeg har gennemgået en enorm udvikling både som menneske og leder. Det har krævet mange tusinder af timer at nå hertil, og det har selvfølgelig trukket mange veksler på familien. Der har heldigvis altid været god opbakning fra dem derhjemme. Og det ansvar og de arbejdsopgaver, tjenesten som frivillig befalingsmand i SSR medfører, har formet og styrket mig i en grad, jeg ikke ville have kunnet finde mange andre steder.


 Kenneth Gert Spaanheden


Kenneth er 45 år og fra Slagelse. I Hjemmeværnet er han premierløjtnant og næstkommanderende.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring