Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indtast en titel

Topbanner

Indtast en titel

 

Hjemmeværnet er en del af det militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden Danmarks civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Støtten til Forsvaret inkluderer:
 
 • Bevogtning af militære installationer
 • Uddannelse af Forsvarets soldater
 • Havmiljøopgaver
 • Bevogtning af flyvestationer
 
Støtten til det civile beredskab inkluderer:
 
 • Sikring af civile lufthavne
 • Støtte til SKAT
 • Afspærring
 • Trafikregulering
 • Eftersøgning
 
Hjemmeværnets mission og vision
 
Vores mission
 
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.
 
Vores vision
 
 • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
 • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
 • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring