Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Dansk rådgiver på NATO-opgave i Georgien

Hjemmeværnet stiller nu med en rådgiver til NATO-Georgien-pakken. Rådgiveren indgår i staben for det georgiske Joint Training and Evaluation Centre.

06-05-2015

Af kommunikationsrådgiver Jeanette Serritzlev, Center for Stabiliseringsindsatser

Kapacitetsopbygningscentret har i denne uge haft oberstløjtnant Christian Fredberg på mission i Georgien. Han indgår som en del af rådgiverteamet for Joint Training and Evaluation Centre (JTEC), der er en del af den såkaldte NATO-Georgien-pakke. 

NATO-Georgien-pakken er betegnelsen for en række støtteaktiviteter, der blev besluttet på NATO-topmødet i Wales i september 2014. Initiativet skal hjælpe Georgien med at reformere, modernisere og styrke landets forsvar – og herigennem bane vejen for georgisk medlemskab af alliancen. 

JTEC skal støtte uddannelse, øvelser og certificering af enheder op til bataljonsniveau. 

”Det er en utrolig spændende og relevant opgave, som NATO har taget på sig. Gennem projektet har vi mulighed for at arbejde med det georgiske forsvar på strategisk niveau, da centret kommer til blive omdrejningspunkt for al trænings- og øvelsesaktivitet i Georgien,” siger Christian Fredberg, der hjemme er stabschef i en LFA-stab (lokalforsvarsafsnit, red.) ved Totalforsvarsregion Sjælland. 

Den indledningsvise opgave for JTEC-rådgiverteamet er at hjælpe den georgiske forsvarsstab med at gennemføre en analyse, der skal munde ud i en række anbefalinger om centrerets etablering samt at udarbejde en rapport til NATO, der beskriver centrets potentialer. Efterfølgende skal rådgiverteamet bistå den georgiske forsvarsstab med at etablere centeret og dets koncepter i det georgiske forsvar. 

 

FAKTA 

HJV I GEORGIEN: Hjemmeværnet er udpeget som ansvarlig for at stille rådgiveren til rådighed. Det giver god mening set i lyset af Hjemmeværnets nuværende engagement i Georgien. Her bidrager Hjemmeværnet blandt andet med opbygning af det, som svarer til den danske hjemmeværnsskole. Hjemmeværnet stiller bl.a. instruktører til instruktør- og skydeuddannelser. 

ANVENDELSE AF RESERVEPERSONEL: Som en del af Forsvarets nye HR-strategi skal Kapacitetsopbygningscentret ikke alene indtænke anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige personel til internationale opgaver, men også personel af reserven. Dette er også kendt som ’Delstrategi 9’ eller slet og ret ’DS9’. 

NATO og Georgien: Georgien er ikke medlem af NATO, men deltager i NATO-missioner og har således bidraget til såvel ISAF som til Resolut Support Mission i Afghanistan.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224