Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Topbanner

Nyhed

Udvider samarbejdet med de baltiske lande

Hjemmeværnet har igennem flere år haft et rigtig godt samarbejde med det estiske hjemmeværn Kaitseliit. Nu bliver Hjemmeværnets samarbejdsprogram i Baltikum udvidet, således det også omfatter Letland og Litauen.

18-02-2015
Hjemmeværnet har tidligere samarbejdet med det lettiske og litauiske hjemmeværn, og der er således tale om en genoptagelse af et tidligere samarbejde med disse lande.

Forsvarsministeren underskrev i forrige uge, i forlængelse af hans deltagelse i NATO-forsvarsministermødet i Bruxelles, nye bilaterale samarbejdsaftaler med Estland, Letland og Litauen. Aftalerne indeholder samarbejdsområder, der omfatter både Hjemmeværnet og Forsvaret.   

De tidligere samarbejdsaftaler blev indgået i midten af 90’erne og havde fokus på omstillingen og moderniseringen af landenes væbnede styrker. Aftalerne afspejlede også den danske opbakning til de baltiske lande og ønsket om at støtte deres integration i den euro-atlantiske sikkerhedsarkitektur, herunder medlemskab af NATO.

De nye samarbejdsaftaler er skræddersyede og afspejler fokusområder i samarbejdet mellem Danmark og hvert af de baltiske lande. Aftalerne er blevet udarbejdet i tæt dialog mellem Dan-mark og hvert af de baltiske lande, og der er med de nye samarbejdsaftaler skabt et stærkt fundament for det videre samarbejde, som skaber udbytte for Danmark, for hvert af de baltiske lande og for NATO.

Det udvidede samarbejde i øst vil for Hjemmeværnet i 2015 blandt andet betyde erfaringsudveksling med de tre baltiske lande samt deltagelse i konkurrencer og symposier. På sigt vil samarbejdet forventeligt blive udvidet, hvilket vil skabe flere fælles aktiviteter for de frivillige i Danmark og de tre baltiske lande på tværs af landegrænserne.

Det er ikke kun Hjemmeværnet, der har fokus mod øst. Formålet med forsvarsministermødet i Bruxelles var at arbejde med implementeringen af den såkaldte Readiness Action Plan, som blev vedtaget ved NATO topmødet i Wales sidste år. Planen bekræfter NATOs solidaritet med de østlige allierede. 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224