Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Kontakt Det Bornholmske Hjemmeværn

​​​  

Kontorets åbningstider: Mandag-torsdag kl. 08-15 og fredag kl. 08-14.30

Kontoret telefonnr. og e-mail adresse: 72 82 09 00 / dbh@hjv.dk​ ​

Vagthavende 

Anmodning om militær hjælp ved særlige hændelser - kontakt Det Bornholmske Hjemmeværns vagthavende på døgnbemandet telefon 72 21 72 76.

Særlig hændelse kan f.eks. være:

  • Tilskadekomst af frivillige i tjeneste
  • Våbenmisbrug
  • Bortkomst af våben og sensitivt materiel mv.

Afbud og tilmeldinger til kurser/møder er IKKE en særlig hændelse.

 


Oberstløjtnant Ni​colai Abildgaard​
tlf: 72 82 09 10
mobil: 51 51 55 02
Chef for Det Bornholmske Hjemmeværn​

Major Jonas Vøg Andersen

tlf.: 72 82 09 11
mobil: 22 53 14 06

Chef for Operations- og Uddannelsessektionen

Stedfortræder for chefen og 
Sagsbehandler for Frivilig Stab,
sagshandler for Hjemmeværnkompagni Hasle​ og​
Ansvarlig for inspektioner ved underafdelingerne og DBH.
 
Kaptajnløjtnant Kristian Bendtzen
tlf.: 72 82 09 20
mobil: 20 24 03 58

Chef for Logistiksektionen

Sagsbehandler for:
 
Marinehjemmeværnsflotille 471,
Flyverhjemmeværnseskadrille 205, Rydningsassistenter og informationstjeneste.

 
Major Lars Lilholm
tlf.: 72 82 09 13
mobil: 24 96 32 55

Operations- og Uddannelsesofficer

Sagsbehandler for Hjemmeværnskompagni Rønne og Politihjemmeværnskompani Bornholm samt  Hundetjenesten, hjemmeværnets operative indsats ved Folkemøde på Bornholm, Sneberedskabet 

 


Seniorsergent  
tlf.: 72 82 09 15
mobil:  

Uddannelsesbefalingsmand

Ansvarlig for alle enkeltmands- og enhedsuddannelser samt skydninger.

Sekretariat
tlf.: 72 82 09 21
mobil: 61 88 52 71
Kontorfuldmægtig
Jeanett Lund
 

Sekretariat /Personelforvaltning 

tlf.: 72 82 09 00
mobil: 20​ 71 52 88​
Overassistent 
Camilla Andersen 

 

 

Materiel
tlf.: 72 82 09 26
mobil: 41 97 37 90
Materielforvalter
Max W. Petersen
Ejendomsserviceteknikker
tlf.: 72 82 09 25
mobil: 20 18 34 92
Køretøjsansvarlig
Ole Larsen
 
  
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring