Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Chris giver eskadrillen de sidste informationer

Chefskifte hos Flyverhjemmeværnseskadrille 240 Odense.

Tid og sted for chefskiftet var den. 5. feb. Kl. 19:00 på location Vibelundvej 45, 5200 Odense V, hjemmeværnsgård som er Eskadrillens tilholdssted.

09-02-2020

Historiker Poul R. Rasmussen, kommanderede eskadrillen på geled og eskadrillens "svende" stod linet op i gården udenfor bygningen, og yderste mand stod stolt med Fanen.

SG Poul. Rasmussen videregav kommandoen til kaptajn Chris Oxholm som gav de sidste informationer som Chef for HVE240.

Oberst Kern Oddershede, som fornylig er indtrådt som Chef for Flyverhjemmeværnet, efter oberst Per J Larsen, var med ledsagelse af Sektionschef Søren Andersen, på besøg i eskadrillen, et af de første mange besøg hos eskadrillerne som vil komme fremover.


Oberst Kern Oddershede, som kommer fra en stilling som chef for Air Control Wing (ACW), som han har haft siden 2016. Før ATW var Kern Oddershede chef for JMTO, Joint Movement and Transportation Organization, fra oktober 2013 til december 2016.


Chris kommanderede eskadrillen i Ret, og oberst Kern overtog kommandoen fra Chris. Kjeld Houmøller blev bedt om at træde an, og han blev udnævnt til kaptajn.
Kjeld blev derefter indsat som chef for Flyverhjemmeværnseskadrille 240 Odense (HVE240).Ceremonien fortsatte indenfor under fremføring af fanen.

Kern startede med et par ord og overrakte Kjeld et udnævnelsesbrev. Kern fortalte lidt om sin baggrund han glæder sig til at arbejde med frivillige i hjemmeværnet, og at han er bosiddende i en lille by, Thorning, hvor han har deltaget i byens mange frivillige opgaver, bl.a. som spejderleder m.m.  sammen med sin familie., som består af hustru og 5 børn, så forståelsen for at den frivillige har familie og arbejde som skal tilgodeses, er oberst Kern fuld af forståelse for


Chris anmodede om ordet og takkede for den tid han var chef for eskadrillen, og anbefalede at svendene tager rigtig godt imod Kjeld.
Chris udtaler i et interview: "jeg er især glad for at det er Kjeld, som skal overtage efter mig, fordi jeg kender Kjeld rigtig godt, og han er den helt rigtige til jobbet".

Sergent Poul R. Rasmusen, eskadrillens historiker, holdt en lille tale, lidt om eskadrillen og han takkede Chris for tiden som chef, og ønskede Kjeld velkommen som den nye chef.Kaptajn Bent Nielsen, fra Politi kompagniet Odense, gav også et par ord med på vejen til Kjeld og takkede ham for et godt samarbejde i kompagniet som NK og hundefører, og ønsket om at fortsætte samarbejdet. Han overrakte Kjeld et skjold for tiden hos POHVK Odense.

Et lille glas vin og hjemmebagt kage, lavet af Kjeld, blev budt rundt, hvorefter Kjeld tog ordet.


Kjeld fortalte lidt om sin tid i Hjemmeværnet, om nogle af de funktioner som han gennem tiden har varetaget ikke kun i eskadriller og kompagnier, han havde også en overgang sit virke indenfor informationstjenesten. Kjeld har inden overtagelsen af HVE240 været NK og hundefører i Politikompagni Odense, hvilket han har været rigtig glad for og samarbejdet med kompagniet vil forsætte. " Det bedste er at jeg sideløbende med mit job som chef, så har jeg også fået lov til at være hundefører" udtaler Kjeld. Kjeld vil lære eskadrillen godt at kende, og på sigt styrke samarbejdet med de Fynske eskadriller og andre værn.

Grund værdien udtaler Kjeld, " det skal være sjovt at gå til hjemmeværnet" Vi skal være en god spiller for alle"


Kjeld udtaler til sidst "en gang lyseblå, altid lyseblå".

Kjeld takkede for fremmødet, for de pæne ord, takkede sin familie, som er en stor støtte i baglandet, hustru Mette Houmøller og yngste søn Emil Houmøller.

 


Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224