Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Stephan som garder og som flyverhjemmeværnssoldat

Interview med en frivillig - Stephan G. Schjoldager

Andet interview skildrer Stephan G. Schjoldager, der er i gang med første del af sin befalingsmandsuddannelse (ABK)

07-11-2017
Af Jan G. Andersen, informationsspecialist

Hvem er personen bag den frivillige flyversoldat?

Jeg hedder Stephan, er 22 og single. Jeg studerer til Elektronik- og IT-ingeniør ved Aalborg Universitet.

Hvor længe har du været medlem af Hjemmeværnet?
Jeg har været medlem af eskadrille 260 siden 2014.  LPU 1 blev gennemført i efteråret 2014, mens LPU 2 blev gennemført i foråret 2015.  Jeg aftjente min værnepligt ved Den Kongelige Livgarde i 2015-2016. Dermed fik jeg godskrevet LPU 3 og 4. I dag er jeg i gang med uddannelse til befalingsmand; gruppefører.

Hvad har din bedste oplevelse som frivillig været indtil nu?
Det var min første eskadrilleøvelse i ”Bunken Klitplantage” en weekend i 2015. Der fik jeg afprøvet mange ting i sammenhæng, så som bevogtning og kampeksercits. Det gav mig et godt helhedsindtryk af, hvordan enheden arbejder. Samtidigt var det spændende at lære mine eskadrillekammerater at kende fra en ny side i felten. Det giver et lidt mere indgående kendskab til hinanden, end når man er sammen til teoriaftner.

Hvad har overrasket dig mest ved Flyverhjemmeværnet?
Det der har overrasket mig mest er, hvor mange og hvor forskelligartede opgaver Flyverhjemmeværnet løser. Mine forældre har godt nok været medlemmer af Flyverhjemmeværnet i flere år, men de har aldrig rigtigt fortalt om opgaverne derhjemme.
Jeg føler mig virkeligt motiveret og føler, jeg kan gøre en forskel, når jeg løser opgaver med Flyverhjemmeværnet. Og det er altid spændende, hvad næste opgave bliver: praktisk hjælp til Flyvevåbnet, støtte til uddannelser og mindre øvelser, eller ”skarp” bevogtning af fly.

Hvorfor valgte du at blive frivillig i Hjemmeværnet?
Selv om mine forældre er medlemmer af Hjemmeværnet, har jeg aldrig følt interesse for eller opsøgt informationer om Hjemmeværnet. Mine forældre har heller ikke forsøgt at påvirke mig. Så jeg vil kalde mit medlemskab en tilfældighed.

Hvorfor valgte du netop Flyverhjemmeværnet?
Som jeg sagde: ved et tilfælde. I sommeren 2014 afholdt Flyverhjemmeværnet et hvervearrangement i Brønderslev. Jeg tog der op for at besøge mine forældre, som var deltagere i arrangementet. Jeg faldt i snak om, hvad Flyverhjemmeværnet var og laver, blev interesseret og skrev en ansøgning. Som nævnt nærmest ved et tilfælde. Det der i dag tiltaler mig ved Flyverhjemmeværnet, er opgaverne for Flyvevåbnet. Vi laver ikke kun felttjeneste, men både øvelser og skarpe opgaver omkring fly. Det er også spændende, at opgaverne løses på Flyvevåbnets lokaliteter fx radarhoveder og inde på flyvestationer.

Hvordan følte du, at du blev modtaget i eskadrillen?
Jeg fik en god modtagelse med introduktion til, hvem der er hvem , og hvem jeg kunne spørge om hvad. Allerede fra den første gruppeaften følte jeg, at lederne var gode til at sætte mig i gang - også selv om jeg godt kan være lidt tilbageholdende i nye sammenhænge.  Det er de også gode til fx under øvelser. Den metode virker godt for mig.

Hvad har været din største udfordring som medlem af Flyverhjemmeværnet?
Det har helt klart været at skulle acceptere, at nogle personer med højere rang ikke opfører sig hensigtsmæssigt. De bestemmer jo i princippet over mig, så det kan være svært at håndtere, når nogen ikke udstråler den nødvendige kompetence eller autoritet. Samt når nogen fremfører ikke gennemtænkte argumenter og måske ligefrem optræder aggressivt. Jeg håndterer udfordringen ved at drøfte mine oplevelser med (andre af) mine foresatte, eller i nogle tilfælde ved at resignere og ikke lade mig gå på af oplevelsen.

Hvad laver du i Flyverhjemmeværnet om tre år?
Om tre år forventer jeg at have færdiggjort min uddannelse som gruppefører, at være udnævnt til sergent, og være aktiv gruppefører i eskadrille 260.
Mit engagement vil nok svinge mellem ”middel og lavt” svarende til belastningsgraden på mit ingeniørstudium, men jeg vil fastholde engagementet i Flyverhjemmeværnet. I den forbindelse er det en god hjælp, at jeg møder stor forståelse i eskadrillen for, at jeg nødvendigvis må prioritere min uddannelse.

Hvad er din motivation for at blive i Flyverhjemmeværnet?
Min motivation for at blive i Flyverhjemmeværnet er struktur. Jeg vil gerne opleve noget mere struktur. Især i forbindelse med planlægning og øvelser, hvor noget af det, jeg har oplevet hidtil, godt kunne virke lidt tilfældigt. I Livgarden oplevede jeg, at ny indlæring skete mere stramt og struktureret, indtil man kunne sine ting. Først da blev der blødt lidt op på procedurerne. Det kunne man godt overføre noget af til Hjemmeværnet, dog i en afbalanceret model, så ingen bliver skræmt væk. Altså ikke nødvendigvis starte blødt op hver gang, så man aldrig opnår en tilpas rutine. Vi bør i stedet sikre en ordentlig indlæring fra starten. Ellers håber jeg, at tjenesten fortsætter som hidtil, med gode opgaver og en god omgangstone.

Hvordan skal eskadrillens ledelse fastholde dig som frivillig?
Jeg føler, at jeg har et godt forhold til ledelsen i eskadrillen. Jeg ønsker, at forholdene fortsætter som hidtil, dog under hensyntagen til de ting jeg har nævnt. Ellers stiller jeg ingen særlige krav.

Afrunding
Alt i alt har jeg det godt i Flyverhjemmeværnet og eskadrillen. Der er gode opgaver, gode oplevelser og en god omgangstone. Og jeg føler, at jeg kan give noget tilbage til mine hjemmeværnskammerater. Meget af det jeg lærte under min værnepligt, kan med fordel bruges både i min gruppe og i eskadrillen. Her tænker jeg bl.a. på befalingsteknik og erfaring med at løse bevogtningsopgaver, bevæbnet, blandt civile. Så jeg er i store træk en tilfreds frivillig flyver.

Fakta

Dette er andet interview i en serie, hvor frivillige fra Flyverhjemmeværnet fortæller, hvordan de som græsrødder oplever livet i Flyverhjemmeværnet. Serien bringes til og med marts 2018.

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224