Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

I er luftens helte

Også på jorden. Så flot omtalte forsvarsminister Trine Bramsen medlemmerne i eskadrille 270, da hun i dag den 30. november uddelte frivilligprisen 2019 i eskadrillelokalerne ved Roskilde lufthavn.

30-11-2020

​Af Poul Monggaard og Tonny Bender

​"Eskadrillen løser komplicerede opgaver for vort samfund og vores allesammens sikkerhed. Det gør den med høj faglighed og kompetence. Eskadrillen udmærker sig ved en særlig holdindsats. De har opbygget et stærkt og dedikeret sammenhold, og det er baggrunden for, at de får Forsvarsministeriets Frivillighedspris", forsatte ministeren.

 På trods af COVID-19 restriktioner, og deraf følgende begrænset deltagerantal, blev det alligevel et festligt arrangement. Fire frivillige repræsentanter modtog prisen på vegne af de 77 aktive fra Hjemmeværnseskadrille 270. Det var eskadrillechef kaptajn Hans Henrik Grøn, premierløjtnant Finn Nymann Hovgaard, chef for operationer, VAT, leder af systemoperatørerne og Carl Christian Kristensen, køre-og stabshjælper.

 Guld værd for samfundet

"Hver eneste time de frivillige lægger i Hjemmeværnet er guld værd for vort samfund, der herved bliver tryggere og bedre, Ingen kan gøre det alene, og når Hjemmeværnseskadrille 270 kan løse de opgaver, den gør, så hænger det i høj grad sammen med den holdånd, de har skabt. Det er rigtig mange myndigheder nationalt og internationalt, der får støtte af eskadrillen", fastslog ministeren videre i hendes tale.

 I begrundelsen for tildelingen lyder det videre: "Siden modtagelsen af de to observationsfly i 2015 har eskadrille 270 haft maksimal fokus på at skabe en ny og anderledes kapacitet for Hjemmeværnet. I 2019 er de operative opgaver fortsat, samtidig med en konsolidering af mandskabet med yderligere piloter, systemoperatører, ground support teknikere og stabsmedarbejdere".

 Styrker Hjemmeværnet image

Søren Espersen, MF og Kommitteret for Hjemmeværnet, chefen for Hjemmeværnet Jens Garly og chefen for Flyverhjemmeværnet kunne desværre ikke deltage på grund af frivillig isolation, efter de har været sammen med en COVID-19 smittet i weekenden. Men Søren Espersen sendte lykønskninger:

 "Først og fremmes stor tillykke med Frivilligprisen til de 77 aktive i HJV-Eskadrille 270. Jeg har et par gange være på besøg hos eskadrillen, og er fuld af beundring for det arbejde, der er blevet udført, så prisen falder det helt rigtige sted. Indsatsen i Frontex har været et ganske særligt kapitel i Flyverhjemmeværnet. At frivillige i FHV med stor dygtighed er i stand til at yde en sådan indsats – 3000 kilometer hjemmefra – og 100 procent levet op til de krav, der nødvendigvis må stilles til deltagerne i Frontex, har vakt interesse i det store udland. Også på hjemmefronten har der været opmærksomhed på deltagelsen i Frontex. Og Hjemmeværnets image er i høj grad blevet styrket herhjemme, hvilket er af umådelig vigtighed".

Holdet er dynamoen

Eskadrillechef HVE 270, Hans Henrik Grøn, sagde efter overrækkelsen:

"For Hjemmeværnseskadrille 270 og Flyverhjemmeværnet er det kronen på værket efter 5 års målrettet arbejde. At vi får tildelt prisen som enhed understreger, at holdet er dynamoen, og det er vores samarbejde, der får dynamoen til at snurre", sagde en stolt eskadrillechef.

 "At Hjemmeværnseskadrille 270 modtager denne pris er en velfortjent anerkendelse af en årelang indsats. Ikke bare en fokusering mod den operative kerneopgave, at levere overvågningsstøtte til Flyvevåbnet, Forsvaret, Politiet m.fl., men også ledelsesmæssigt at motivere så mange frivillige til engageret at opbygge et enestående højt fagligt niveau, der aftvinger respekt internt som eksternt. Jeg ønsker alle i Hjemmeværnseskadrille 270 hjertelig tillykke med Frivilligprisen 2019", sagde chef for Flyverhjemmeværnet, Kern Odderhede, der pga. isolationen, desværre heller ikke kunne deltage.

 Giver andre baghjul

Efter en hyggelig rundbordssamtale mellem ministeren, de fire fra eskadrillen og stedfortræder for chefen for Hjemmeværnet, chef for operationsdivisionen, Johnny Rahbæk Thomsen, var det tid til prisuddelingen.

 "I er blevet bygget op over kort tid med piloter, systemoperatører, ground support teknikere og stabsmedarbejdere. Sammen har I vist et ekstraordinært engagement og andre myndigheder misunder os i forsvaret, at vi har nogen som jer med jeres ekspertise. Der er en kæmpe efterspørgsel for at arbejde sammen med jer. Og derfor giver I altså rigtig mange myndigheder baghjul, når det handler om faglighed. I får prisen for jeres dygtighed, jeres holdspil og jeres fælles arrangement. Så et stort tillykke med den velfortjente pris", med disse ord afsluttede Trine Bramsen sin tale.

 FAKTA:
Årets Frivilligpriser er en påskønnelse af det store arbejde og den indsats, som udføres af de frivillige i hjemmeværnet. Det er endvidere formålet med priserne, at de kan medvirke til at støtte op om anvendelsen af frivillige og generelt skabe øget opmærksomhed om frivilligområdet. Der uddeles årligt to frivilligpriser – én i redningsberedskabet og én i Hjemmeværnet. Priserne overrækkes af Forsvarsministeren ved et særskilt arrangement.

 Priserne, som blev uddelt første gang for 2003, er indstiftet af Frivilligkontaktudvalget, der består af repræsentanter for Forsvarsministeriet (formand), Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværns­kommandoen, KL, Beredskabs­forbundet og Hjemmeværnets Landsråd. Det er Frivilligkontaktudvalget, der vurderer de indkomne indstillinger og fungerer som priskomité for Årets Frivilligpriser.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring