Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Frivillig Stab

Den frivillige stab vil på linje med den faste stab blive omorganiseret.
Hensigten er, at den frivillige stab skal kunne arbejde integreret
sammen med sektionerne i den faste stab i Flyverhjemmeværnet.

Planen er, at Den Frivillige Stab organiseres i fire frivillige sektioner,
der hver underinddeles i tre elementer. Arbejdstitlerne på sektionerne
er:
 
Plansektionen, Operationssektionen, Kommunikationssektionen
og Kontrolsektionen.
Den frivillige Plansektion støtter den faste Planlægnings- og Ressourcesektion.
Den frivillige Operationssektion støtter den faste Operations- og
Støttesektion, og sektionen opbygges med:
 

Et operationselement, der tilrettelægger og gennemfører øvelser og indsættelser.operationselement, der tilrettelægger og gennemfører øvelser og indsættelser.

Et logistikelement, der rådgiver, planlægger og iværksætter administrativ og logistisk støtte til eskadrillerne.logistikelement, der rådgiver, planlægger og iværksætter administrativ og logistisk støtte til eskadrillerne.

Et uddannelseselement, der varetager Flyverhjemmeværnets faglige rådgivning og sagsbehandling inden for de enkelte fagområderrådgivning og sagsbehandling inden for de enkelte fagområder (fx førstehjælp).

Kommunikationssektionen (i dag informationselementet) støtter
primært den faste Operations- og Støttesektion.
Kontrolsektionen støtter primært den faste Planlægnings- og Ressourcesektion.
Sektionen gennemfører inspektioner af eskadriller
og certificering af kapaciteter.
 
Den Flyvende Eskadrille 270 løser i dag selv en række stabsopgaver,
som måske kan flyttes til et frivilligt Luftoperationselement.
Udviklingen på droneområdet kunne også pege på, at der i fremtiden
er behov for et frivilligt Droneelement, der kan følge udviklingen
på området.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224