Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

"Jeg har kommandoen", lyder ordene

Ordene kommer fra den nyligt tiltrådte distriktschef, oberstløjtnant Christina Pojezny, som nu har kommandoen over Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland

30-06-2020

​​​​​​
Af SG K. Gunnestrup | HDEJY S9

Når en ny chef træder til, skal kommandoen overdrages. Sådan er det også foregået i Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland, hvor Oberst Flemming Agerskov, chef for ​Landsdelsregion Vest, har givet kommandoen over distriktet til oberstløjtnant Christina Pojezny. 

Ved en parade d. 19. juni, med deltagelse af blandt andet pårørende, repræsentanter for Østjyllands Politi, medlemmer af distriktsrådet, soldater og fastansatte ved distriktet og repræsentanter for de frivillige, modtog Christina Pojezny distriktets fane, og kunne dermed tage kommandoen over paraden. 

Hermed, og under de forhold den samfundsmæssige situation byder lige nu, er alt klar til at forsætte aktiviteterne i distriktets underafdelinger og stabe. Det fornemmes, at den nye distriktschef hurtigt vil være ude af paradepåklædningen og vil have iført sig kampuniformen. 

Det både for at videreføre gode aktivitet​er samt udvikle nye, som understøtter et stærkt hærhjemmeværnsdistrikt, der stiller med fagligt dygtige soldater, befalingsmænd og officerer, når samarbejdet med samfundet og det øvrige forsvar kræver det.

Herunder kan du se flere billeder fra paraden og læse, hvordan det foregik.​


Før kommandoen kan overdrages skal paraden formeres og rettes af. Det sørger major H. Christensen for.


Det påhviler nu oberst Flemming Agerskov, Landsdelsregion Vest, som har fået kommandoen, at gøre klar til overdragelse af fanen til distriktschefen.

 Med fanen i hånden giver obersten nu den tiltrædende distriktschef kommandoen over distriktet og de underlagte enheder.

Fanekommandoen modtager distriktets fane, som føres tilbage i paraden.

Herefter er kommandoen over paraden i hænderne på oberstløjtnant Christina Pojezny, der som noget af det første befaler alle under tag og til fejring af tiltrædelsen.

Hermed er det ikke slut. Oberst Flemming Agerskov holder tale for distriktschefen, og overækker endelig Christina Pojezny det officielle tiltrædelsesbrev.

Distriktschefen indtager også skamlen og taler til både sin chef, samarbejdspartnere, kompagnichefer og soldater.

Et af budskaberne i talen er, at vi er privilegeret med vores distriktsområde, og vi skal der ud og finde de fremtidige hjemmeværnskolleger, der skal hjælpe os med at opretholde et stærkt bidrag til samfundet og Forsvaret. 


Da de officielle pligter er overstået er det også tid til at more sig​ som her, hvor oberstløjtnant Christina Pojezny og Oberst Flemming Agerskov har en kammeratlig "batalje" over pindemadderne.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring