Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Midlertidig militært område på Aarhus Havn

"Man kan sige, at det kun er de timer man træner og øver sig, der gør én bedre. Det skal man være opmærksom på", fortæller Christina Pojezny.

18-01-2023

​Af OS K. Gunnestrup, HDEJY S9 | Foto: Frederik Kirial, HDEJY S9


Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland er nu ansvarlig for sikkerheden omkring amerikansk militærudstyr på Aarhus Havn, imens udstyret gøres klar til at flytte til sin endelige destination i Østeuropa.

Operation har været kendt i længere tid på kontoret hos Hærhjemmeværnsdistrikt Østjylland i Brabrand.

Faktisk indløb der varsel derom allerede i oktober 2022, hvorefter distriktschef oberstløjtnant Christina Pojezny kunne sætte sine folk i sving med den omfattende planlægning. 

Det gjaldt både de fastansatte officerer og befalingsmænd, der til daglig arbejder for distriktet, men ikke mindst de frivillige kompagnichefer rundt i Østjylland, som er ansvarlige for alle Hjemmeværnets frivillige soldater, deres kompetencer og deres bidrag. ​​Hun fortæller sådan her om operationen: 

"Da meldingen indløb var det forbundet med en hvis usikkerhed, at operationen overhovedet skulle gennemføres. Sådan er det med varsler. Men som gode soldater meldte alle sig straks klar og har forberedt sig på fornemmeste vis. Og efterhånden som vi er kommet nærmere operationens startdag, har jeg kun set en større og større grad af professionalisme hele vejen rundt i distriktet. Så det er veluddannede og velmotiverede frivillige soldater, der lige nu står vagt omkring det midlertidige militære område på havnen".

Fra USA til Aarhus Havn
Fragtskibet ARC Independence, der har tilbagelagt de godt 6.500 km fra USA til Aarhus med sin last af køretøjer og materiel, forlader snart havnen igen efter den omfattende roll-off operation. 

Men det kommer til at tage længere tid af flytte materiellet, der først skal klargøres og omlastes før den videre rejse kan begynde. Det betyder, at der døgnet rundt er vagt på det midlertidige militære område​, og her er alle kompetencer i Hjemmeværnet i spil, hele vejen rundt.

"Vi læner os op ad alt den uddannelse og træning vi laver til dagligt, når vi uddanner vores stabe, ledere og soldater i alt fra førstehjælp, signalt​je​neste, skydning og bevogtning. Det er hele paletten vi er klar til at bruge", fortæller distriktschefen. "Den ydre sikring på de øvrige arealer hører under politiet, men på det midlertidige militære område er det Hjemmeværnet der har den, som vi før har prøvet i Esbjerg, Fredericia og andre steder", forsætte hun.


Brigadegeneral Jette Albinus besøger Aarhus havn i forbindelse med distinguished visitors day (Foto: Frederik Kirial)

Det er kun træning og øvelse der tæller
Forudsætningerne skal være på plads hos den enkelte soldat, befalingsmand og officer og det kræver, at man tager sin uddannelse og træning alvorligt. Den slags kræver tid og det er en forudsætning, at man deltager aktivt og engagerer sig i hverdagen og på øvelser. 

Det er frivillige soldater, der leverer nøglebidraget til bevogtningsindsatsen og, de er alle sammen certificeret til Hjemmeværnets Beredskabsstyrke. Hele fundamentet er den militær grunduddannelse,​ som nye soldater enten får på Hjemmeværnets skoler eller kommer med fra Forsvaret. Kompetencerne udbygges, udvikles løbende og mange flere kommer til.

"Man kan sige, at det kun er de timer man træner og øver sig, der gør én bedre. Det skal man være opmærksom på", fortæller Christina Pojezny. 

"Der er sikkert mange, der tænker, at det er lige til at gå til. Men de soldater, der lige nu bevogter vores allieredes materiel og køretøjer dag og nat - også mens regnen står ned, og mens vi andre passer vores arbejde, familie eller ligger på sofaen, - de har alle sammen tilsidesat egne behov. Og valgt at stille op for et højere formål. Derfor så står de nu i første række og kan løse opgaven. Det fortjener de den allerstørste ros for".

Samlet set har opgaven på havnen været under forberedelse i 3 måneder, og de frivillige soldaters indsats løber over godt fire uger, inden de kan pakke sammen.​
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring