Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Den frivillige stab, som er krumtappen på Distriktet Københavns kommandostation, søger flere friske kræfter i kraft af mange nye opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets høje parathed dagligt udfordres og er særdeles værdsat af vores samarbejdspartnere.

Vi søger en Transport- og Forsyningsofficer

Hærhjemmeværnsdistrikt København søger en Transport- og Forsyningsofficer til den frivillige Distriktsstab. Har du mod på en spændende stabsfunktion i hjemmeværnet, hvor der stilles høje krav til operativ viden og erfaring, samarbejde samt fleksibilitet.

11-02-2017
​af L. Christiansen, KN/CH FRIVST
 
​Hærhjemmeværnsdistriktet København har endnu enkelte ledige funktioner som stabsofficer i den 19 mands store frivillige stab og søger efter erfarende officerer med en operativ baggrund, der som frivilligt medlem af hjemmeværnet vil gøre en forskel. Den frivillige stab har rigtigt travlt i kraft af Distriktets mange opgaver i landets hovedstad, hvor hjemmeværnets parathed er højt værdsat.
 
Distriktets kommandostation er omdrejningspunkt for udviklingen og står foran nye og mere omfattende stabsopgaver ved indsættelser. På kommandostationen arbejder distriktets faste officerer, stabsofficerer fra den frivillige stab samt frivillige befalingsmænd og menige fra stabsdelingen tæt sammen i et spændende miljø, hvor der er rig mulighed for faglige udfordringer på mange forskellige niveauer.
 
Til Distriktets Situationscenter søger vi nu specifikt en stabsofficer, der primært skal virke som Transport- og Forsyningsofficer, men som altid er klar på at give en hånd i alle specialer. Din placering vil primært være på et vagthold til situationscentret, hvor du overvåger og varetager føringen indenfor det logistiske område ved distriktets indsættelser.

Om os

Den frivillige stab består af i alt 19 frivillige stabsofficerer (løjtnanter, premierløjtnanter og kaptajner) og indgår i distriktets udvidede stab. Den frivillige stab støtter distriktets faste stab i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedsuddannelse på distrikts- og underafdelings-niveau samt føring af underlagte/sammenstykkede enheder i fredsindsættelse, krise og krig. Den frivillige stab er administrativt underlagt stabskompagniet, men refererer operativt til distriktets stabschef.
 
I Distrikt København har stabsofficererne i den frivillige stab primært til opgave at bemande føringsinstallationerne på distriktets kommandostation (KSN), i tæt samarbejde med stabskompagniets stabsdeling. Distriktets føringsinstallationer består dels af planlægningscentret, hvor ti frivillige stabsofficerer varetager større planlægningsopgaver og dels af situationscentret, hvor otte frivillige stabsofficerer fordelt på to vagthold gør tjeneste når situationscentret er aktiveret.
 
Situationscentret (SITC) er distriktets hjerte og skal kunne være aktiveret 24 timer i døgnet, på ubestemt tid. SITC består derfor af flere vagthold, der i en vagtturnus støtter distriktets vagthavende officer. SITC moniterer løbende situationen og varetager distriktets føring i forbindelse med distriktets igangværende operationer.
 
Planlægningscentret (PLANC) har til opgave at udarbejde Distriktets operative planer og arbejder på højtryk fra distriktet modtager foresattes befaling til distriktschefen kan udgive distriktets operationsbefaling. Dette skal almindeligvis kunne gøres på maksimalt seks timer for en kompetent og trænet stab. PLANC er således primært aktiveret i situationer med omfattende planlægningsopgaver, men opstiller også tredje vagthold til situationscentret ved langvarige indsættelser og afgiver stabsofficerer til udskillelse af Distriktets fremskudte kommandostation (FRKSN).
 

Vi søger

Med reference til chefen for den frivillige stab, søger vi en Transport- og Forsyningsofficer, gerne med operativ erfaring på minimum delingsfører-niveau (løjtnant). Du kan have oparbejdet denne erfaring som meget energisk og lærings-aktiv operativ fører i hjemmeværnet. Vi forventer at du er energisk, fleksibel og dedikeret, samt at du har en stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse.
 
Du kan også have en baggrund som tidligere fast officer i Forsvaret eller Forsvarets Reserve, men helt centralt er det at, du er fagligt velfunderet inden for det logistiske område og du har en rigtig god forståelse for den helhed, du skal indgå i (planlægning og føring af flere underafdelinger). Dertil medbringer du måske over i købet, også nogle akademiske eller analytiske kompetencer fra civil uddannelse/beskæftigelse. Du har ingen rådighedsforpligtigelser til andre enheder eller myndigheder.
 

Du tilbydes

Du bliver en del af en stab i et Hærhjemmeværnsdistrikt med en meget høj parathed og som altid er klar til at levere til de mange udfordringer og store opgaver som tilstedeværelsen i København medfører. Staben tæller både helt nye, såvel som erfarne stabsofficerer, så der er helt sikkert også plads til dig. Distriktets flagposition er beliggende på Svanemøllens Kaserne, hvor distriktets kommandostation som udgangspunkt er placeret.
 
Vi er sytten engagerede og dygtige hjemmeværnsofficerer med en utrolig bred erfaring fra både det civile liv og fra mange forskellige funktionsveje i hjemmeværnet. Udviklingen i hjemmeværnets opgaver betyder at uddannelse i analyse og metodetræning i stabsarbejde fylder meget lige nu. Du tilbydes at blive en central person i denne udvikling, hvor du vil få stor indflydelse på fremdriften i arbejdet.
 
Men fælles for alle stabsfunktionerne er, at grundlæggende skal en stabsofficer kunne indgå i løsningen af stabens opgaver indenfor alle fagområder og som forbindelsesofficer. Du skal selvfølgelig have dit speciale, men skal acceptere at holdet til enhver tid sættes efter; chefens behov, opgavens karakter samt den enkelte stabsofficers kompetencer, engagement og parathed samt selvfølgelig dagsformen.
 

Det forventes

I et stillingsopslag som dette, kan man ønske sig meget, men det vigtigste i dette opslag er, at du har lyst, tid og ressourcer til at indgå i en stab med en meget stor parathed, der gør, at vi  altid kan samle et operationsklart situationscenter på under en time. Helt afgørende er, at du skal have flair for og føle dig godt tilpas med analyse- og metodearbejde samt udfærdigelse af de helt store skriftlige opgaver og generelt er god til at kommunikerer skriftligt. Anvendelse at moderne IT er og bliver i stadig stigende grad et vilkår for stabsarbejdet, hvorfor du bevæger dig rutineret rundt i det digitale univers.
 
Du har det godt med at være rolig og robust i orkanens øje og er villig til at tage både funktionsrelateret og gradsrelateret uddannelse indenfor en rimelig tidshorisont, samt i øvrigt deltage i de opgaver der løbende stilles til den frivillige stab og til dig som stabsofficer specifikt. Sideløbende deltager du blandt andet i uddannelse ved Regionen m.fl., ligesom i løbende studieperioder og taktisk træning. Stabsofficerer i den frivillige stab skal som udgangspunkt kunne opnå og fastholde sikkerhedsgodkendelse til Hemmeligt.
 
Din personlighed er imidlertid altafgørende og du kan lide at dele ud af erfaringer og viden. Dit engagement og vilje til at skabe resultater, kombineret med egenskaber som gennemslagskraft, overblik og vedholdenhed, er afgørende forudsætninger for din succes og ellers er et højt og smittende humør, ligesom gode kommunikations- og samarbejdsegenskaber uundværlige egenskaber. Dertil er du altid et godt forbillede for øvrige officerer, befalingsmænd og soldater, og der stilles derfor krav til din personlige fremtoning samt din fysiske og psykiske robusthed.
 
Har dette fanget din opmærksomhed og vil du hører mere, skal du være velkommen til at kontakte os for en nærmere snak.
 
Lars Christiansen
Kaptajn og chef for den frivillige stab
 
Tlf.: 4074 4103

Fakta

Hærhjemmeværnsdistrikt København indsætter militære kapaciteter. Vores frivillige hjemmeværnssoldatermedlemmer er fordelt på 10 kompagnier. Vores kerneopgave er bevogtning, men også opgaver som afspærring, overvågning, trafikregulering, evakuering.

 Seneste nyheder

Hvis du vil vide mere

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224