Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​AKP foran Svanemøllen kaserne

Rødovre og Svanemølle-kompagnierne på OST

Her følger der 3. og sidste artikel fra distriktets OST. De 2 sidste kompagnier, HVK Rødovre – støttet af HVK Svanemøllen på Svanemøllen kaserne og i kommandodelingen.

21-11-2021

Af: KC HVK Rødover, KN Kurt H. Klausen


HVK Rødovre var i forrige uge indsat på OST (Operativ Status Tjek) - støttet af HVK Svanemøllen, således at vi kunne opstille et øvelseskompagni på i runde tal 75 mand, og har fået testet soldaternes kompetencer til at løse ikke bare én, men to bevogtningsopgaver på samme tid. Bevogtning af Svanemøllens Kaserne og Gothersgade Kaserne.

Kompagniet skulle afløse indsatte enheder fra HVK Fabriksparken og POHVK København, idet vi skulle overtage bevogtningen af begge objekter fra den 7. november kl. 02.00 og fremadrettet.

Kompagniet har gennem det seneste år trænet, forberedt og indøvet udførelsen af OST. Denne træning og fokus har gjort kompagniet i stand til at løse en skarp bevogtningsopgave med kort varsel og endda modtage rosende ord for indsatsens fra Distriktschefen.

Vi har specielt arbejdet med fremmøde, befalingsudgivelse og udlevering af våben, således at vi kan komme gang med opgaveløsningen indenfor 60 minutter fra fremmøde på stillestedet med et fuldt kompagni.

Ikke mindst har vi trænet med at uddelegere ansvar ned på NK/DEL, NK/GRP og KØ - således at DF og GF kunne koncentrere sig om deres operative udførelse af opgaverne.

Delings- og gruppeførere tager sig af den taktiske gennemførelse og NK/DEK og NK/GRP flytter folkene og tager sig af den faglige tjeneste.

Ansvar og motivation - det virker

De to objekter er af forskellig karakter, hvor Svanemøllen er en typisk militær kaserne, trukket væk fra det civile miljø, hvorimod Gothersgade ligger midt i det pulserende natteliv. Det betød at oplevelsen for de to delinger var vidt forskellig. Dog det til fælles at øvelsesledelsen havde arrangeret mange gode momentindspil, som testede kompagniets færdigheder, helt ned på enkeltmandsniveau.

På Svanemøllen var der mulighed for momenter af aggressiv karakter, hvor soldaterne fik mulighed for at vise hvordan de håndterer situationer der hurtigt kan gå galt, og få deeskaleret situationen - herunder "fjendtlig" indtrængen på objekt.

På Gothersgade, hvor der i øvrigt skulle være skarp ammunition i våbnet, udgjorde det naturlige natteliv en stor del af miljøet, og fik endda påvirkning på nogle af de planlagte momenter. For soldaterne blev det en speciel oplevelse, når reelle civile skubbede hinanden op mod hegnet i en mindre slåskamp, eller hoppede med på stemningen fra vores demonstrative momenter.

Kompagniet har også modtaget ros fra Livgarden, for at overtage bevogtningen på Gothersgade, som i øvrigt senest er sket ved deres 300 års jubilæum - og samtidig gav det også mulighed for at tale med de mange gardere, som kom hjem fra nattelivet - så vi kunne få aflivet mange af myterne omkring Hjemmeværnet.

De lever desværre stadig, men det tror vi på at have flyttet.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring