Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Tillykke til Sjætte med 60 års jubilæum

Den 1. april 2020 kan Sjætte - som den eneste underafdeling i Hjemmeværnet - se tilbage på 60 års uafbrudt indsats indenfor patruljetjenesten i Hjemmeværnet.

31-03-2020

​​

Sjætte har eksisteret som underafdeling i Hjemmeværnet siden 1. april 1960, og kompagniet har helt fra oprettelsen haft patruljetjenesten som sit fagområde.​

Distriktsbefaling nr. 8 1960 lød;
”Ved HJVD II er pr. 1 APR 1960 oprettet et nyt HJVK benævnt HJVK 6206 – jfr. HJV skr. 270.02-905 af 24 MAR 60.”
Kompagniet fik betegnelsen Kamppatruljekompagni 6206. På baggrund af kompagninummeret (den sjette ”06” underafdeling i Hjemmeværnsdistrikt II under Hjemmeværnsregion VI) opstod hurtigt det mere mundrette kaldenavn ”Sjætte”, der nu er enhedens officielle betegnelse.

Patrulje fra 1987

Siden oprettelsen har Sjætte fokuseret på patruljesoldaternes særlige kompetencer; at se uden at blive set; at give hurtige, korrekte og fyldestgørende meldinger om det sete, og at kunne løse mindre kampopgaver fleksibelt og effektivt – på alle tider af året, på alle tider af døgnet og under alle vejrforhold.

Siden starten af 1990’erne har kompagniet supplerende opbygget og vedligeholdt en betydelig kompetence inden for rumkamp, der omfatter de taktiske principper for afsøgning/rensning af rum, etage eller bygning. Indsatsen stiller særlige krav til patruljesoldatens taktiske forståelse, fysik, våbenbetjening og skydefærdigheder.

Patrulje fra 2000

Patrulje fra 2004

Siden 1990 har aspiranter skullet gennemføre et grundlæggende patruljefagligt uddannelsesforløb, før soldaten kan påbegynde tjenesten i en Sjætte-patrulje. Det har til stadighed været ambitionen, at uddannelsen som minimum svarer til Hjemmeværnets grundlæggende patruljeuddannelse. Som et led i forløbet skal aspiranten gennemføre en fysisk kontrolprøve med tilfredsstillende resultat. Prøven svarer til kravene på Hjemmeværnets videregående patruljeuddannelse.

Patrulje fra 2017

Uddannelsen og øvelserne er krævende, men det giver udfordringer og oplevelser, som man kun finder de færreste steder i Forsvaret. Det giver stor tilfredsstillelse at gennemføre uddannelse og træning, der i alle forhold søger at være så realistisk som muligt. I Sjætte gør man tingene rigtigt. Alt andet ville være spild af tid. Det giver en ånd og et sammenhold, som man har glæde af langt udover selve tjenesten i kompagniet.

Patruljernes indsats adskiller sig grundlæggende og væsentligt fra infanteridelingens, idet patruljerne indsættes selvstændigt og forskudt i tid og rum i et område uden mulighed for umiddelbar støtte. Det stiller helt særlige krav til planlægning, forberedelse, støtte og overvågning. Derfor har Sjætte siden 2010 opstillet et patruljecenter (PTRC) bestående af et operationscenter (OPC) og et signalcenter (SIGC) til støtte for højere myndigheder ved indsættelsen af flere patruljer.

Kontakt: info@ptrkmp.dk

STORT TILLYKKE TIL SJÆTTE!​

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224