Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Soldatensdag 2020 - respekt, anerkendelse og mindeværdighed

Inden for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegns distriktsområde mindes og anerkendes soldater rundt omkring i kommunerne for deres indsats i verdens brændpunkter

05-09-2020

​​​

I Ballerup kommune blev der for 10. år i træk afholdt en reception i forbindelse med Soldatens dag.

Dagen var flot iscenesat med en velkomstkomité bestående af Hjemmeværnsdistriktets tambourkorps og en fanekommando fra Hjemmeværnskompagni Ballerup. En velkomst som vakte stor begejstring hos de fremmødte veteraner og deres pårørende.


Bormester, Jesper Würtzen, benyttede lejligheden til at takke veteraner og pårørende for den indsats soldater har ydet og for det offer, som et valg som udsendt soldat medfører for soldaten selv og de pårørende.

Fejringen af soldatens dag i 2020 er meget speciel i forhold til tidligere år pga. corona-pandemien. Kommunen havde sørget for at træffe de nødvendige foranstaltninger med afstandskrav og hånsprit for at arrangementet kunne gennemføres og borgmesteren lagde ud med at reflektere over den indskrænkning i folks frihed som også var gældende under besættelsen. Corona er en ukent fjende som vi skal bekæmpe og der er folk, som har ofret sig for at få bugt med corona herunder bl.a. SOSU-medarbejdere læger og buschauffører.


For borgmesteren vækker synet af Dannebrog sammen med en fanekommando fra Hjemmeværnet altid associationer til valget at blive soldat. Borgmesteren er meget bevidst om, at soldater træffer et valg om at kæmpe for frihed og fred og støtte samfundet og at det samtidig er forbundet med afsavn og med risikoen for at betale den højeste pris med livet som indsats. Alt dette for at skabe tryghed og sikkerhed for borgere. Bormesteren udtrykte sin dybeste respekt for dette valg for soldater, og uden os soldater vil det danske samfund ikke kunne leve op til de internationale forpligtelser et internationalt fællesskab medfører og Danmark ville ikke have kunnet skabe de fredsbevarende resultater, som vi har bidraget til.

Borgmesteren var glad for, at kommunalbestyrelen i 2018 fik vedtaget en veteranpolitik bl.a. med ansættelse af en veterankoordinator, Jeanne Blyme, som er med til at sikre en lang række indsatser og aktiviteter for veteraner. For nylig har der været afholdt et motorcykeltræf i samarbejde med flere kommuner, hvor veteraner har kunnet mødes om en aktivitet og en fælles interesse i motorcykler og en fælles baggrund.


Årets hovedtaler var sekretariatschef Thore Clausen fra Soldaterlegatet. Thore forklarede om baggrunden for Soldaterlegatet, der oprindeligt udsprang af behovet for fokus på følgerne af at have været i krig ud fra de fysiske skader. Efter årtusindskiftet har der vist sig et udækket behov for støtte til psykiske skader, hvor Soldaterlegatet er med til at påpege nødvendige indsatser over for politikere og myndigheder. Soldaterlegatet var således med til at bane vejen for beslutningen om etableringen af det landsdækkende Veterancenter i 2010. I dag handler Soldaterlegatets indsats sig primært om tre hovedområder: 1) Juridisk rådgivning, 2) støtte ifm. Revalidering og 3) økonomisk rådgivning. Alt sammen indsatser hvor det etablerede offentlige system ikke yder en tilstrækkelig indsats.

Den sidste taler var fra Veterancentrets familieenhed. Familieenheden er nystartet og skal favne støtte før, under og efter en udsendelse og har både psykologer, socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere og børnepsykologer i enheden. Også her er der tale om at være brobygger til de etablerede systemer men også at støtte kommunerne i deres indsats for veteraner.

Stemningsbillede fra Ballerup rådhussal. Der var sørget for god afstan mellem deltagerne i coronarestriktionernes ånd

Som et sidste indslag arrangerede familienetværket – dem med sløjfen "Støt vore soldater" – en uddeling af medaljer til børn for deres trofaste indsats for at støtte deres udsend​te familiemedlem. Budskabet og symbolet i denne medalje er at skabe opmærksomhed på, at også pårørende og særligt børn lider afsavn under en udsendelse og at dette skal påskønnes.

Som sædvanlig var der også et musikalsk akkompagnement imellem de enkelte taler. Ballerup musikskole præsenterede flere unge talenter, som leverede smukke musikalske bidrag. Bl.a. fik en ung saxofon kvartet deres publikumsdebut, og det var yderst velspillet.

Her fra Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn skal også lyde et stort tak for indsatsen gennem tiden til alle soldater og deres pårørende.

Hvis du er interesseret i at høre mere om Hjemmeværnet, så gå ind på dette link: www.finddithjv.dk
 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224