Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Militærøvelse kan også foregå ved computeren.

Stab og Stabsdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, havde i weekenden den 13 – 14. april Stabsøvelse – En såkaldt Taktisk Træner.

26-04-2018

Stab og Stabsdeling ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, havde i weekenden den 13 – 14. april Stabsøvelse – En såkaldt Taktisk Træner.

Taktisk Træner, er en metode til at øve og træne Staben i den militære føring uden soldater i marken. Taktisk Træner indeholdt en masse operative overvejelser, kommunikation, krav om dokumentation, overblik og føring af distriktets enheder. Taktisk Træner blev ledet af nogle af vores reserveofficerer og blev gennemført af indspillere fra Politi, Stabskompagni Københavns Vestegn, Hjemmeværnskompagni Kongens Lyngby og Hjemmeværnskompagni Sjætte (Patrulje).
Dette stiller krav til alle Stabens medlemmer – Stabshjælpere og Officerer – Der i samspil skal klargøre Situationscentret, forkortet SITC, hvorfra indsættelserne styres og koordineres. I første omgang, er der mange praktiske gøremål, som er beskrevet i ActionsCards, der sikre det videre stabsarbejde, under selve øvelserne eller ved indsættelser.
Overblikket skabes over egne enheders placeringer og tilhørende opgaver i eget operationsområde. En del af Staben arbejder med at få et overblik over modstanderens størrelse, placeringer og afdække modstanderens mulige hensigter. Dette iværksættes og ledes af Stabens Fagofficerer, efter ordre fra Stabschefen. Vagthavende Officer VO leder og koordinere herefter, om så at sige ”slagets gang”.
Vi bruget befalingen fra et tidligere stabsarbejde, som også danner grundlag for den kommende regions Feltøvelse Taktiske Befaling, der tager udgangspunkt i en tænkt, men en realistisk situation. Officererne havde hertil ligeledes udarbejdet Indspil. Det vil sige hændelser, aktiviteter og tilhørende opgaver, ud fra tidligere erfarede situationer, der har været sket.
Disse rigtig mange indspil, et hver 5 minut, skulle udfordre og presse Staben i det videre arbejde i SITC med at iværksætte opgaverne ud til kompagnierne, koordinere med enhederne, ude i operationsområdet. Jo tak – Vi i Staben fik rigeligt at se til og i særdeleshed, at samarbejde om.
Der blev af alle i Staben arbejdet hårdt med at føre kort med troppetegn med mere, føre journalen og med kommunikation med enheder og øvrige samarbejdspartnere. Der blev arbejdet analog og med Stabens nye battle management it system, SITAWARE/HQ.
-         Kunne Staben mestre udfordringen med Host Nation Support, det at kunne modtage en store enheder fra andre NATO-lande?
Jo. Det gik fint med indrykningen, eskorten og placeringen i eget operationsområdet, udtaler Operationsofficererne, der udviste kunsten hertil, i form af befalinger til berørte enheder og i selve den koordinerende indsats, i kommunikationen med enhederne.
-         Udførte Staben det store arbejde med øvelsen tilfredsstillende?
Jo, det gik godt. Der er lagt gode og mange kræfter i arbejdet af stabens medlemmer. Der er nye folk på nogle af posterne, men de gik til den, udtaler Chefen for den frivillige Stab, der med et glimt i øjet fortsætter: ”Men vi kan og skal altid blive bedre, derfor fortsætter den samlede Stab med at træne og udvikle vore mange kompetencer – også med det nye ”SITAWARE it-system”.
EO3
Peder Bent Ahrens

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224