Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Stabstjeneste en disciplin der afgør udfaldet af kampen

I midten af september afholdte Hjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn undervisning i stabsarbejde. Det er det gode stabsarbejde, som i sidste ende fører til beslutningen om valg af løsning og dermed afgør kampen.

14-09-2020

Stabsarbejde kan for mange lyde kedeligt og meget administrativt. Og lad os bare slå fast. Der er meget papirarbejde men det er ikke kedeligt og det er kampafgørende.
 
Stabsarbejde handler om at skabe grundlag for at træffe en beslutning om hvordan man indsætter sine styrker i en opgave. Om opgaven er kamphandlinger eller et mere fredeligt beredskab er ligegyldigt. Stabsarbejde handler om en meget velafprøvet metode til at anlaysere sig frem til at træffe et valg på et oplyst grundlag. I sidste ende skal stabsarbejdet munde ud i en befaling, som distriktet kan give til distriktets kompagnier og som indeholder de oplysninger om tid, rum, personel, materiel, signalmidler og forsyninger, så kompagnierne kan løse deres del af opgaven.
 
 
Weekendens undervisere var ingen mindre end distriktschefen selv og næstkommanderende, som har mange års erfaring for stabsarbejde i forbindelse med danske indsættelser i internationale militære operationer.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne weekend var særlig. Udover deltagere fra distriktets frivillige stab, var også  centrale personer i kompagnierne inviteret, så de kunne få indsigt i det arbejde der udføres forud for den befaling, som de får. Og de kunne få lov til at være med til arbejdet. Det tager mange timer nogen gange dage at udarbejde befalingen. I sidste ende er det tiden til rådighed, som afgør hvor lang tid og hvor grundigt man kan udarbejde sine planer.
 
Emnet for stabsarbejdet var en tænkt opgave på Bornholm. Som en senere fase i stabsarbejde indgår også terrænrekognoscering, som kan ændre elementerpå den løsning man ellers er kommet frem til. Derfor var denne stabsundervisning også krydret med deltagere fra distriktsstaben fra Hjemmeværnsdistrikt Bornholm.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagerne analyserer styrkeforholdet som et slag på kortet. Vi var tæt på hinanden og bar selvfølgelig mundbind for at minimere risikoen for at kunne smitte med corona 

 

 
Weekenden bød på samarbejde på kryds og tværs af distrikterne og på områder, og det var hårdt arbejde. Først var der introduktion til første stabsarbejde i plenum. Herefter blev der arbejdet ude i de eneklte sektioner med det introducerede område, som skal munde ud i præsentation af grove planer og hensigter for chefen med to overordnede valgmuligheder. For at flest muligt kunne øves, blev der lavet to stabe, som hver skulle arbejde med den samme opgave. Der skal leveres nogle produkter i relativt faste rammer og der er forholdsvis kort tid til det og med vores manglende rutine virker det ufuldstændigt. Heldigvis er det jo undervisning og præsentationen for chefen blev godkendt men naturligvis med supplerende facetter, der skulle arbejde videre med.
 
 
 
Resultatet af et stabsarbejde præsenteres for chefen
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det samme gjorde sig gældende for næste runde stabsarbejde, hvor man går i dybden med analysen og skal ende ud med at foreslå det bedste valg af løsning for chefen. Forud for dette valg er der også gennemført en analyse af relativ kampkraft og et spil – en konfrontation – mellem de to valgte løsninger og modtanderens handlemuligheder.
 
Med denne weekend har vi fået løftet niveauet for stabsarbejde for alle uanset hvad niveau den enkelte har været på. Stabsarbejdet udføres i relativt faste ramme ud fa den til rådighedværende tid og som det ambitiøse distrikt vi er, vil vi selvfølgelig også være bedst til stabsarbejde. Det bliver vi kun ved at øve os. Der kommer derfor mere af den slags – og selvfølgelig skal der også gennemføres rekognoscering på Bornholm.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om Hjemmeværnet, så gå ind på dette link: www.finddithjv.dk

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224