Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Stærk frivillighedsånd i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland

Juleaftens dag blev der fundet et lig ved Regnemarks Bakke. Politikompagni Køge blev indsat for at afløse politiet ved afspærring af gerningsstedet.
Samtidigt, længere nordpå i distriktets område, var frivillige ved at gøre klar til julestormen Urd.

29-12-2016

Af Rasmus Franck, Informationsofficer
Foto:
 Dan Schwartz, Karina Buch-Larsen og Jan Hendriksen

Vagthavende Officer skriver følgende omkring hændelsesforløbet;

"At være vagthavende ved Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland er et alsidigt arbejde. Da telefonen ringede kl. 18 juleaften og Politiet bad om at få 6 Hjemmeværnssoldater ud til en opgave, tænkte jeg at det nok ikke var den letteste dag af finde frivillige til opgaven. Jeg tog dog heldigvis fejl. Inden for 30 minutter kunne jeg konstatere at 6 frivillige politihjemmeværnssoldater var på vej ud for at løse opgaven."
 
Der var selvfølgelig tale om Politihjemmeværnskompagni Køge, der har godt lokalkendskab i området. Selvom Regnemarks Bakke er en øde strækning i sig selv, har området på grund af den massive omtale i pressen selvfølgelig genereret lidt mere trafik end til daglig. Derfor var det et vigtigt arbejde politihjemmeværnet udførte, så politiets efterforskere kunne få ro til at afsøge området og sikre eventuelle spor.

 

Vagthavende officer fortsætter:

"Det er fantastisk at opleve, at folk drager af sted fra deres familie også sådan en aften uden at stille spørgsmål (én af de frivillige havde også fødselsdag) og tilbringer hele natten ude på et øde område for at hjælpe politiet. Super flot arbejde til alle dem, som har ydet en forbilledlig indsat og en stor tak til Jer alle. Jeg er også blevet bedt om at viderebringe politiets store tak og beundring for Jeres arbejde."

Knap var opgaven ved Regnemarks Bakke tilendebragt, før Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland måtte stille personel til støtte for beredskabet i Jyllinge Nordmark. Stormen Urd var på vej og erfaringerne fra tidligere viste, at især husene omkring Værebro Å ligger udsat, når vejret viser tænder og vandstanden i Roskilde Fjord stiger. Stormflod var netop temaet for en stabsøvelse i 2015, så alle vidste, hvilket scenarie, der eventuelt kunne udfolde sig 2. juledag.
 
Distriktet havde mange enheder indsat til løsning af forskellige opgaver. Der blev etableret adgangskontrol til kommandostade, lavet afspærringer, observationspatruljer langs diget, fyldning af sandsække og andre forefaldende - men dog meget nødvendige - opgaver.
 
Mange frivillige soldater valgte at gøre en indsats – en indsats, der også gjorde en forskel. Det er en skarp holdning hos den enkelte soldat, der gør den slags muligt. En loyalitet overfor opgaven og hinanden, et fællesskab om opgaveløsningen og et mod til at træde frem og handle.
 
 
Tak for en beundringsværdig indsats. Noget er værd at kæmpe for.
 

​ 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224