Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Der ønskes godt nytår blandt alle deltagerne

Vel besøgt nytårsparole

Nytårsparolen er begyndelsen på det nye år, hvor der  viderebringes nytårhilsner, direktiver for året samt distriktschefens forventninger til det kommende år.

03-01-2018
Tekst og foto: Informationsofficer Ulla Sørensen-Mølgaard
 
Mandag var cirka 100 frivillige og fastansatte hjemmeværnssoldater samt civile samlet for at ønske hinanden et godt nytår. Der gik ikke mange minutter før de første aftaler om samarbejde og støtte var faldet på plads alt i mens deltagerne gik rundt og hilste på hinanden.
 
Distriktschefen, oberstløjtnant Jan Johansen bød alle velkommen, hvorefter alle blev bedt om at rejse sig. Under ledelse af major Torben Løndal blev distriktsfanen ført ind i salen.

Distriktsfanen føres ind under kommando af major Torben Løndal
 
Distriktschefen konstaterede efterfølgende, at der var en enkelt deltager, som ikke var korrekt påklædt. Næstkommanderende ved Hærhjemmeværnskompagni Jyske Aas blev kaldt op for at blive udnævnt til oversergent.
 
Major Klaus Billenstein læste herefter Hendes Majestæt Droningens nytårshilsen op.
 
Jan Johansen tog ordet. For at være sikker på, at alle var opdateret om opgaverne for 2018 læste han direktivet for 2018 op.
 
Derefter gik han over til nytårsparolen:
Grundlaget for direktivet er Landsdelsregions Vest chefdirektiv samt de aftaler jeg har lavet med chefen for LRGNV.
 
Dette er blevet omsat til distriktets AKOS og I har omsat det til jeres AKOS – dette er teknikken. Denne teknik har en meget vigtig afhængighed nemlig tid eller timing. Hvis ikke jeg får mine opgaver betids så kan I heller ikke få jeres og det er ikke optimalt!

Næstkommanderende Jyske Aas, Jens Christian Reventlow udnævnes til oversergent
 
Jeg er allerede nu i gang med at udarbejde chefdirektivet for 2019. Jeg arbejder på muligheden for at udarbejde flere års planer, så det er lettere at finde den røde tråd over tid.
 
Det der er sket, er at jeg sammen med kompagnicheferne har gennemført en forventningsafstemning – det bør principielt også være sket i jeres enhed helt ud til sidste menige soldat.
 
Der er planlagt ni uddannelsesweekender, hvor det er muligt at få alt det krævede i hus. Vi ved alle sammen at behovene for disse uddannelser er der. Alle skal ikke deltage i alle weekends – det er her I kommer ind i billedet. Soldater har nogle ønsker og den stilling de har, har nogle krav til hvilken uddannelse de skal have for at kunne bestride stillingen. Det er her forventningsafstemningen kommer ind billedet.

Major Klaus Billenstein læser Hendes Majestæt Dronningens nytårs hilsen op
 
Vi har sammen aftalt den AKOS vi kender, derfor forventer jeg helt naturligt, at der bliver bakke maksimalt op om dens aktiviteter.
Jeg forventer, at vi ikke konkurrere med hinanden – altså aktiviteter er koordineret i tid og rum.
 
Sidste år sagde jeg at jeg forvente mere af alle ikke flere timer, men mere af det rigtige og nødvendige – det forventer jeg fortsat.
 
Distriktets stab bliver testet i april ved en STØV GAR. Her vil LRGNV teste om staben er i stand til at modtage en befaling, omsætte den til en ny befaling (løsning af en eller flere opgaver) til jer således I kan løse den af mig stillede opgave.
Staben består af frivillige, reserveofficerer og vi ansatte – og vi kalder den ene og alene staben.
 
Årets aktiviteter kulminerer med Night Hawk, Borris skydeperiode og ALU/BLU i Oksbøl – uddannelsesweekenderne ligger op til disse aktiviteter
 
Noget af det sidste jeg vil berører ved denne parole er økonomien. Vi skal spare og det har vi lavet et katalog for hvordan disse penge kan findes. Det har vi indledningsvist gjort og fået godkendt og det er lykkedes uden at tage aktiviteter ud af AKOS 2018. Det er resultatet her og nu.

Oberstløjtnant Jan Johansen holder talen ved nytårsparolen
 
Det betyder at der vil blive fuldt stramt op på hvad og hvordan vi bruger vores penge. Det betyder også, at jeg i endnu højere grad skal styre de timer ansatte har til rådighed. Min prioritering er helt klar – det er bedre at timerne bliver leveret ved jer end de bliver anvendt på administration.
 
Denne besparelse skal ikke ligge en dæmper på aktivitetsniveau. Hvis vi kommer ud af 2018 med et merforbrug på grund af for mange aktiviteter med for mange deltagere og dermed og vigtigst af alt, at vi har en netto fremgang i antallet af aktive, så skal jeg nok stå mål for dette merforbrug.
 
Logistikstruktur – nye tider, nye procedure, webshop osv. Jeg har ikke det fulde overblik, med det er min oplevelse at alle uden undtagelse gør deres yderste og bedste for at det kommer til fungere så optimalt som muligt. Vi kan ikke ændre det, det er kommet for at blive, så vi (alle) kigger op og frem, og gør hvad vi kan for at logistikstrukturen kan afvikles og gennemføres så smidig som muligt. Det er ikke ensbetydende med, at vi ikke skal være kritiske – vi skal være konstruktive kritiske – kun på den måde bliver det en god oplevelse.
 
Jeg kan ikke undlade at berører området kommunikation. Der er så mange muligheder for at kommunikere hurtigt og bredt og det sker ofte med den gode historie og den gode intension, men der kommer også de mindre gode historier med meget negativitet i, måske skrevet med en god intension – tænk jer nu om inden I ligger den mindre gode oplevelse op. I det mindste kan I kontakte personligt eller på telefon og her udrede trådene – når der skrives bliver man aldrig færdig og slet ikke enig.
Hold jer til den gode historie eller nøjes med at fortælle det gode der er i oplevelsen.
 
Opgaver for 2018 er allerede under sagsbehandling
 
Jeg vil afslutte parolen med en kort sammenfatning:
Vi skal fokusere på at få vores kapaciteter uddannet således de kan blive operative klar. Vi skal fokusere på dem, der er i den aktive struktur, at de hurtigst muligt får deres timer og de nødvendige Q’er. Vi skal fokusere på at blive flere aktive – vi skal have en nettofremgang!
Det er vores opgave i 2018.
 
Godt Nytår til alle!

 Seneste nyheder

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224