Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Om Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland er en militær organisation med fokus på militære færdigheder.
 
Distriktet er en del af Landsdelsregion Øst.
Hærhjemmeværnets frivillige soldater er særlig uddannet i at støtte Forsvaret, Politiet og Beredskabet i deres opgaveløsning på land, både i Danmark og i udlandet.
 
Vi er designet til at støtte Totalforsvaret ved ekstremt vejrlig herunder kraftigt stormvejr, større ulykker herunder miljø, og til at afbøde følgevirkninger af eventuelle terrorangreb. Vi støtter ved trafikregulering-, overvågnings- og bevogtningsopgaver.

Hærhjemmeværnets frivillige kommer fra alle dele af samfundet - til fælles har de en interesse for forsvar og et ønske om at hjælpe samfundet og gøre en forskel.
 
 
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet.
 
Vi er i alt godt 900 aktive medlemmer der løser opgaver for Totalforsvaret. Vi har et højt beredskab og kan inden for én time indsætte en deling til støtte for bl.a. politiet og forsvaret ved bevogtnings-, overvågnings, trafikregulering og mandskabskrævende opgaver.
 
Til løsning af de stillede opgaver råder Distriktet over i alt 6 kompagnier:
 
Et Stabshjemmeværnskompagni
Et Infantarikompagni
Et Opklaring- og overvågningskompagni
Et Hjemmeværnskompagni (Bevogtning)
Et Politihjemmeværnskompagni
Et Uddannelseskompagni
 
Distriktet har til huse på Kratbjerg i Fredensborg.
 
Kontakt Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland for nærmere information
 
 
 
Om Hjemmeværnet generelt
Hjemmeværnet er en del af Danmarks militære forsvar og støtter Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet i løsningen af en række opgaver.
 
Hjemmeværnet støtter desuden de civile myndigheder, for eksempel Politi, SKAT og Beredskabsstyrelsen.
 
Vores mission
Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser samfundets behov under alle forhold.

Vores vision
 
  • Vi vil være en attraktiv og troværdig militær partner for alle der deltager i forsvaret og beskyttelsen af Danmark
  • Vi vil udvikle og anvende vores kapaciteter aktivt i samfundets samlede beredskab
  • Vi vil skabe relevante og udfordrende aktiviteter for frivillige, så viljen til at træde frem motiveres
 
Om Hærhjemmeværnet
 
Hærhjemmeværnet er opdelt i Landsdelsregioner, som dækker Danmark geografisk. Et antal Hjemmeværnsdistrikter tager sig af den daglige styring og forvaltning af Hærhjemmeværnets frivillige kompagnier.
 
Hærhjemmeværnet har mange forskellige opgaver. Virksomhedshjemmeværnet og Politihjemmeværnet er en aktiv del af Hærhjemmeværnet, som også tæller den særlige enhed Særlig Støtte- og Rekognosceringskompagni (SSR).
 
Som frivillig i Hærhjemmeværnet, kan man eksempelvis specialisere sig i:
 
  • Patruljetjeneste
  • Rydning af fyrværkeri
  • Hundetjeneste
  • Afspærring og bevogtning
  • Bevogtning af jernbaner
  • Trafikregulering
  • Infanteri
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring