Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Velkommen til Joakim

Major Joakim Skovgaard Larsen er pr. 01 SEP 2022 ny stabschef og næstkommanderende ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland.

20-09-2022

Joakim kommer fra en stilling som stabschef for XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment i Haderslev. Forud herfor har Joakim gjort tjeneste på alle niveauer indenfor kamptropperne i Hæren med fokus på opklarings- og infanterienheder ved Bornholms Værn og Jyske Dragonregiment inklusiv udsendelser i internationale operationer på Balkan og i Irak. Joakim har også været stabschef og næstkommanderende på Hærens Sergentskole i perioden hvor denne flyttede fra Sønderborg til Varde samt haft stabstjeneste på brigade- og divisionsniveau. Det er også blevet til et par ture til udlandet med familien idet Joakim har gennemført sin uddannelse til major i USA og har senest gjort tjeneste i NATO Hovedkvarteret i Brunssum i Holland. I sidstnævnte arbejdede Joakim med NATO's partnerlande i Europa, Kaukasus og Centralasien og har derfor rejst en del i disse områder.

Joakim er bosiddende i Over Aastrup lidt uden for Haderslev, hvor han bor med sin kone og to hjemmeboende børn på henholdsvis 12 og 14 år. Fritiden går med jagt og jagthunde. Joakim både opdrætter, træner og deltager aktivt i jagthundeprøver for stående jagthunde, favoritracen er den Engelske Pointer. Han er ligeledes selv autoriseret markprøvedommer for stående jagthunde og deltager også i organisationsarbejde inden for de stående jagthunde i Danmark. Derudover bruges fritiden med familien og gerne på skiture i Alperne.

 

Joakim udtaler:" Jeg glæder mig rigtigt meget til arbejdet i Hjemmeværnet og ved distriktet i Syd- og Sønderjylland. Jeg har ikke tidligere gjort tjeneste i Hjemmeværnet, men jeg har kun, særligt i min sidste tjeneste ved XIII bataljon, haft rigtigt positive oplevelser med samarbejdet med Hjemmeværnet. Jeg glæder mig til arbejdet med de frivillige hjemmeværnssoldater og er dybt imponeret over det engagement og den vilje de ligger i tjenesten i Hjemmeværnet. Jeg ser rigtigt meget frem til alle udfordringerne i både at skabe optimale vilkår for distriktets løsning af operative opgaver og for at skabe de bedst mulige vilkår for gennemførelsen af en god og effektiv uddannelse af vore frivillige hjemmeværnssoldater ude i kompagnierne".

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring