Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Flyverhjemmeværnet på F16-vagt

Siden midten af juli har tre medlemmer af Flyverhjemmeværnet bidraget til bevogtning af det danske F16-bidrag i Kuwait. Det har givet vigtig erfaring – også i forhold til fremtidige opgaver.

10-09-2015
Tekst: Kommunikationsrådgiver Jeanette Serritzlev, Center for Stabiliseringsindsatser

Foto: Privat

”Samlet set har vi en god mission. Vi kan vores arbejde, og vi bidrager alle sammen til at løse opgaven.” Sådan lyder den overordnede melding fra de tre soldater fra Flyverhjemmeværnet, som p.t. indgår i bevogtningen af det danske F16-bidrag i Kuwait.

Niels, Steen og Brian er hjemme alle aktive i Flyverhjemmeværnet. Brian og Steen er gruppeførere i samme eskadrille, mens Niels er eskadrillechef i en anden enhed.

Alsidige opgaver i og omkring lejren
I Kuwait er kerneopgaven bevogtning af operationsområdet ved de danske F16-fly, men der indgår langt flere opgaver. Kombinationen af vagttjeneste og opgaven som chauffør og sikring på kørselsopgaver uden for lejren har været spændende, fortæller Brian. ”Det er en helt perfekt opgave for os som SECFOR (Security Force, red.).”

”Missionens opgaver ligner fuldstændigt det, som vi træner til hverdag i Flyverhjemmeværnets funktion som bevogtningsassistenter på en flyvestation,” fortæller Niels. ”Den uddannelse, jeg har fået til bevogtningsassistent, har klædt mig godt på til de opgaver, vi skal udføre hernede.”

Men Niels understreger også, at det er vigtigt, at de folk, som sendes af sted, er godt klædt på og i stand til at løse opgaven:

”Det er vigtigt, at vi er godt uddannet og trænet i opgaverne. Det lyder selvfølgelig helt elementært, men vi skal bare kunne vores kram og være velforberedte. Det kan endda være endnu vigtigere, når vi er fra Hjemmeværnet,” siger han.

Niels, Steen, Bokk og Brian ved indkørslen til den danske Camp Gimle​. Bokk, der er fra Flyvevåbnet, er fjerde mand i bevogtningsteamet.

Et godt grundlag for fremtidigt samarbejde
Adspurgt, hvad der har været det mest givende, siger Brian, at det er erfaringer, som kan bruges til fremtidig samarbejde. ”Der er helt sikkert et potentiale for et større samarbejde mellem Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet,” mener han.

”Det er også en fornøjelse at opleve det rigtig gode samarbejde med alle de andre enheder i missionen, understreger han og henviser ud over Flyvevåbnets personel til de mange andre, som indgår i missionen – f.eks. TERM-folk fra Trænregimentet og militærpolitiet.

Niels er enig: ”Den måde, vi er blevet mødt på af Flyvevåbenets faste personel, har været meget positiv, og vi er faldet godt ind i hverdagen med alle hernede. Der er en god stemning på hold 6, og det er tydeligt, at deltagerne kender hinanden og fungerer som et sammentømret team, der hjælper hinanden.”

Stjerner og flystøj i natten
"At man kan sige, man savner regnvejr og koldt vand, troede jeg aldrig skulle komme,” siger Brian om den store temperaturforskel i forhold til Danmark. ”Tænk; der er 32 grader om natten, og det kan føles koldt, når der er 50+ om dagen,” supplerer Steen.

På grund af de høje temperaturer foregår den fysiske træning primært om aftenen eller om natten. Men det har også sine fordele: ”Når man kigger op på nattehimlen, ved man, at familien ser på de samme stjerner,” siger Brian. ”Det gør afstanden lidt mindre.”

Men det er ikke kun en stjernespækket himmel, der præger natten: ”Vi bor 150 meter fra flight line. Det kræver lige tilvænning at falde i søvn til støjen,” fortsætter Brian. ”Men man lærer det.”

En opgave med mening
Ingen af de udsendte var i tvivl, da muligheden for at tage af sted bød sig: Opgaven er fagligt spændende, og den giver mening.

”Selvfølgelig er det interessant at få mulighed for at afprøve sine færdigheder i en skarp mission,” fortæller Niels, ”men det handler også meget om missionens formål. Det at kunne støtte aktivt i kampen mod ISIL giver mening, og det er vigtigt, at Danmark deltager i den indsats.”

***

EN ALMINDELIG DAG I MISSIONEN

Læs Niels’ beskrivelse af en hverdag i missionen:

”En arbejdsdag hernede ligner til forveksling en arbejdsdag som bevogtningsassistent på en flyvestation, hvor opgaverne dels er bevogtning af områdets installationer, og dels er en servicefunktion for tjenestestedets gæster og ansatte.

Vagten er bemandet 24/7, hvilket betyder, at bevogtningens personel har skiftende arbejdstider hen over døgnet og skal være meget fleksible med hensyn til at kunne tage et par timer ekstra, når der skal afgives en kollega til andre opgaver.

Dagens primære funktion er bemanding af vagtens skranke, hvorfra meget af den daglige koordinering bliver samlet. Ud over den sikkerhedsmæssige opgave er vagtens skranke nemlig også reception for ankommende gæster, udvekslingssted for ting til afhentning, styring af nøgler, udlån af cykler, brygning af kaffe og mange andre af de daglige småopgaver på et tjenestested, som får hverdagen til at glide.

Ved siden af servicefunktionen har bevogtningen også rollen som Security Force og dermed ansvaret for bevogtning af den indre danske lejrs bygninger og det militære udstyr, som er nødvendigt for at afvikle en mission. En del af materiellet kræver kontinuerlig bevogtning, hvorfor vagten er døgnbemandet.

Fakta

Danmarks bidrag til kampen mod ISIL fordeler sig på F16-bidraget, hvor bevogtningsassistenterne indgår, kapacitetsopbygningsbidraget i Irak, hvor Hjemmeværnet har et instruktørteam, samt et stabsbidrag.
Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring