Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Delstrategi 9

De overordnede rammer for Delstrategi 9
Forud for den igangværende implementering af Delstrategi 9 er der lavet et større analysearbejde. 

Det er mundet ud i en rapport med en række anbefalinger, som implementeringsorganisationen skal arbejde med. 

Det gælder:

  • Indførelse af et totalstyrkekoncept, hvor alle personelressourcer indtænkes, herunder at nuværende reservestrukturer integreres i den faste struktur.
  • Fokus på ’Employer Support’, dvs. opbakning og støtte fra erhvervslivet.
  • Løn- og aftaleforhold for reservestyrken.
  • Rekruttering til reservestyrken.
  • Registrering af civile kompetencer til brug for blandt andet internationale stabiliseringsindsatser.
  • Tilpasning af Forsvarets og Hjemmeværnets uddannelser.

Implementeringsorganisationens sammensætning

Projektorganisationen er bygget op af en implementeringsstyregruppe med viceforsvarschef, generalløjtnant Per Ludvigsen i spidsen.

Derudover har en projektimplementeringsgruppe til ansvar at iværksætte konkrete implementeringsopgaver ved hjælp af en række arbejdsgrupper, der hver for sig står for forskellige delområder.

Hele implementeringsorganisationen får støtte af et sekretariat, der er samplaceret med Værnsfælles Forsvarskommando i København.

Implementeringssekretariatet er et joint venture mellem Forsvaret og Hjemmeværnet og er tilknyttet Center for Stabiliseringsindsatser, som hører under Hjemmeværnet.

Implementeringsorganisationen har repræsentanter fra Forsvaret, Hjemmeværnet, Dansk Industri, Dansk Erhver og Hovedorganisationen af Personel af Reserven i Danmark.

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring