Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Employer Support

En afledt opgave af delstrategien er fokus på samarbejdet mellem det civile arbejdsmarked og Forsvaret. Dette er samlet under begrebet ’Employer support’.

Employer Support defineres som de civile arbejdsgiveres opbakning og samarbejde i forhold til at understøtte reservens ansættelsesforhold i Forsvaret. Employer Support understøtter dermed reservens motivation og muligheder for at gøre tjeneste. Der er en lang række faktorer, som påvirker reservens motivation. Behovet for Employer Support skal således ikke ses isoleret, men derimod i forhold til alle de andre motivationsfremmende faktorer, som påvirkes af nationens lovgivning, policy, reservens ansættelsesforhold og opgaver etc.

Erfaringer fra Storbritannien viser, at det kan have betydning for forholdet mellem civile arbejdsgivere, reservister og forsvaret, hvor vidt anvendelsen af reserven søges koordineret gennem aftaler mellem Forsvaret, arbejdsgiveren og den enkelte reservist eller reguleret gennem lovgivning. 

I Storbritannien sikrer lovgivningen, at reservister ikke mister deres job, når de aktiveres til national eller international tjeneste. Ansættelsesforholdet betyder, at reservisten er forpligtet til at stille sig til rådighed, og at den civile arbejdsgiver bliver kompenseret i den periode, hvor medarbejderen er aktiveret.

Frihed til en medarbejder, så denne kan deltage i aktiviteter som frivillig eller personel af reserven, kan medføre, at medarbejderens arbejdsopgaver ikke løses og virksomheden derved lider et tab. Der er på dette område ingen lovgivnings- eller forvaltningsmæssig hjemmel til at give virksomheder økonomisk kompensation for at frigøre en medarbejder til tjeneste som frivillig i Hjemmeværnet eller personel af reserven.

At det i praksis herhjemme ikke giver større udfordringer, end det gør, vurderes at skyldes, at ganske mange arbejdsgivere udviser forståelse for og fleksibilitet i forhold til medarbejdernes tjeneste som frivillige eller personel af reserven. En faktor i forhold til dette vurderes at være arbejdsgiveres oplevelse af, at medarbejderes tjeneste som frivillige eller personel af reserven giver værdi tilbage til virksomheden, eksempelvis i form af øgede kompetencer.

Nyttiggørelse af kompetencer
Den igangværende effektivisering af Forsvarets uddannelser, herunder især Forsvarets officersuddannelser, samt beskrivelse af medarbejdernes kompetencer jævnfør Kvalifikationsrammen for Livslang Læring vurderes at skabe grundlag for en mere effektiv nyttiggørelse af de kompetencer, som både frivillige og personel af reserven erhverver uden for Forsvaret og omvendt.

Det vurderes i den forbindelse afgørende, at den kommende analyse af Forsvarets efteruddannelser ligeledes kommer til at omfatte Hjemmeværnets uddannelser blandt andet med henblik på at udnytte Hjemmeværnets efteruddannelsesstruktur, og for at sikre, at kompetencer erhvervet i Hjemmeværnet kan bruges i Forsvaret og omvendt.

Et styrket samarbejde mellem Forsvaret, Hjemmeværnet og civile virksomheder skal således fokuseres mod at øge civile arbejdsgiveres villighed til lejlighedsvis at afgive ansatte med henblik på at forrette tjeneste i Forsvaret eller Hjemmeværnet. Herunder kan der bl.a. fokuseres på den merværdi, virksomhederne tilføres via medarbejderes tjeneste som en del Forsvarets reservestyrke; f.eks. i form af styrkede kompetencer og goodwill. 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring