Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Forsvarets anvendelse af reservestyrken

Forsvaret kommer til i højere grad at trække på personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Det fremgår af den nye HR-strategi, hvor et delelement netop handler om dette område: Delstrategi 9.

Hvad er Forsvarets 'Delstrategi 9'?
Som elementer i Forsvarets nye HR-strategi er der udarbejdet særskilte delstrategier på en række områder; herunder i forhold til anvendelsen af Hjemmeværnets frivillige og personel af reserven, som er indeholdt i ’Delstrategi 9’ – eller slet og ret ’DS9’.
 
Formålet med DS9 er at bidrage til effektivisering og styrkelse af Forsvarets og Hjemmeværnets opgaveløsning samt de operative kapaciteter. Det skal blandt andet ske gennem en mere målrettet og integreret anvendelse af den samlede reservestyrke, der er en samlebetegnelse for Forsvarets personel af reserven og Hjemmeværnets frivillige. Erfaringer har nemlig vist, at Forsvaret ikke kan undvære denne ressource.
 

Reservestyrkens hjemmeside på forsvaret.dk
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring