Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: Sara Amos Pedersen

“Det er dejligt, at et kompagni sætter nogle krav, som er højere end der, hvor man selv er”

Hærhjemmeværnskompagniet Sjætte stiller krav om patruljeuddannelse til deres soldater. Ambitionerne er høje, og de frivillige søger mod kompagniet for at blive udfordret fysisk og mentalt. Artiklen er nummer et i en serie om Hjemmeværnets underafdelinger.

26-10-2017

Af Sara Amos Pedersen

Drømmen er patruljetjenesten, og opgaverne skal være udfordrende, når Hærhjemmeværnskompagni Sjætte rekrutterer nye soldater.

Sjætte er et af Hjemmeværnets ældste kompagnier, der har en historie, der trækker tråde tilbage til modstandsbevægelsen. Kompagniet blev oprettet den 1. april 1960, og har i dag 80 medlemmer, der alle søger en særlig udfordring fortæller Niels Keil, der er kompagnichef i Sjætte:

“De nye frivillige, der vil ind i Sjætte, søger ofte nogle udfordringer, som de ikke føler, de kan få andre steder. Det er både på det fysiske og det psykiske niveau, hvor de gerne vil ud og presse sig selv. De søger både udfordringer som et individ, men vil også udfordres i at arbejde sammen som et team af en patrulje, hvor man får nogle opgaver og kommer på nogle øvelser, hvor det kan være krævende,” siger han.Det er blandt andet tidligere værnepligtige, som kompagniet appellerer til. En af dem, der meldte sig ind i kompagniet, fordi han savnede de militære udfordringer er Christian Ryt-Hansen.

“Jeg har været værnepligtig i Livgarden, og kort tid efter aftrædelse startede jeg i Patruljekompagniet Sjætte. Her har jeg haft mulighed for at bygge videre på de evner, jeg har fra værnepligten, men jeg har også udviklet nye færdigheder inden for blandt andet ledelse og patruljetjeneste,” forklarer han.

Træner skjult observation
Opgaverne i Kompagniet Sjætte består typisk af skjult observation fra terræn eller bygninger. De frivillige lægger typisk mere end 500 timer i kompagniet om året, og det skaber et specielt sammenhæng i patruljerne, fortæller Niels Keil.

“Det specielle ved Sjætte er, at vi kun opererer i de små teams, og deres kernekompetencer er at kunne lave skjult observation. Patruljerne skal ud og indhente efterretninger, som andre enheder i Hjemmeværnet eller Hæren kan bruge til deres videre arbejde og opgaveløsninger,” siger han.

Patruljerne består af otte mand, der hver har deres speciale. Specialisterne dækker alt fra førervirksomhed, spejdere, signalmænd til sanitetsfolk. Selvom soldaterne har forskellige specialiteter, så arbejder de sammen om at løse opgaven.

“Vi træner primært i alt lave skjult observation. Det kan være ude i terrænet, fra biler, bygninger eller oppe fra toppen af et tag, hvor vi kan sidde i skjul i flere dage, uden at vi bliver opdaget,” forklarer han.Krav om patruljeuddannelse
Hærhjemmeværnskompagniet Sjætte er et af de Hjemmeværnskompagnier, hvor der bliver stillet særlige krav til soldaterne, inden de bliver optaget.

For at blive godkendt til kompagniet, skal nye soldater bestå en fysisk prøve og herefter gennemføre Hjemmeværnets patruljeuddannelser inden for de første år, som er Den Grundlæggende Patruljeuddannelse (GPU) og Videregående Patruljeuddannelse (VPU).

Det appellerer til unge soldater, fordi det er med til at udvikle deres militære kompetencer. De fleste soldater i Kompagniet Sjætte fortsætter uddannelsen, når de har gennemført patruljeuddannelsen. Christian Ryt-Hansen har allerede supplleret patruljeuddannelsen med kurser i kampsvømning, førstehjælp og taktisk sanitetstjeneste for enkeltmand (TSE).

“Niveauet i kompagni​et Sjætte er rigtigt højt. Det er dejligt, at et kompagni sætter nogle krav, som er højere end der, hvor man selv er. Jeg oplever, at der bliver stillet høje krav til enkeltkæmperens færdigheder,” siger Christian Ryt-Hansen.SERIE: DET KENDETEGNER MIN UNDERAFDELING
Hjemmeværnet består af 252 kompagnier, eskadriller og flotiller. De indsættes til forskellige opgaver til støtte for Forsvaret og Politiet. I en serie af artikler taler vi med flere frivillige om, hvad der kendetegner deres underafdeling. Det her er første artikel i serien.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224