Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​En ny aftale mellem Hjemmeværnet og DSB er underskrevet. Den stiller skarpt på, hvordan de to parter kan imødegå hybride trusler. Foto: Amanda Müller.

Ny aftale med DSB har øget fokus på hybride trusler

Hjemmeværnet har fornyet en samarbejdsaftale med DSB, som i højere grad stiller skarpt på, hvordan de to parter kan imødegå vor tids hybride trusler.

30-06-2021


Af Hjemmeværnskommandoen

Den nye samarbejdsaftale mellem Hjemmeværnet og DSB afspejler den teknologiske udvikling i dagens digitale samfund, hvor hybride trusler fylder stadig mere og kan have store konsekvenser for de virksomheder, der rammes.
 
Udviklingen betyder, at kritiske infrastrukturvirksomheder som DSB ikke på samme måde som tidligere efterspørger hjælp til at opretholde driften. Fysisk bevogtning alene er dog heller ikke tilstrækkeligt til at beskytte virksomhederne i et hybridt miljø.

Den situation stiller nye krav til måden, Hjemmeværnet og DSB samarbejder på.

”Hjemmeværnet har haft stor gavn af det mangeårige samarbejde med DSB. Den teknologiske udvikling har gjort os stadigt mere afhængige af hinanden. Kendskabet til hinandens organisationer kan derfor være afgørende i en krisesituation. Det er den nye samarbejdsaftale med til at understøtte,” siger oberst Johnny Rahbek Thomsen, der er chef for Hjemmeværnskommandoens Operationsdivision.
 
Han bakkes op af driftsdirektør Per Schrøder fra DSB:
”Ved at udvikle det tætte samarbejde i fredstid, vil vi sammen være endnu stærkere ved en ekstraordinær hændelse, hvor der kræves mange ressourcer og hurtig indsats.”


Under corona samarbejdede Hjemmeværnet og DSB også om bevogtning af togsæt. Foto: Bo Nymann


Værdifuld vidensdeling

I aftalen lægges der vægt på at understøtte mulighederne for at kombinere vidensdeling med fælles øvelser, så begge parter får viden om hinandens organisationer og træner samarbejde. Det styrker samtidig muligheden for at håndtere hybride trusler.

”Hjemmeværnet og DSB vil koordinere viden, “manpower” og teknologi, så der kan skabes nye innovative løsninger ved bevogtning af objekter på og omkring infrastrukturen. Vidensdelingen er derfor værdifuld for virksomhedernes beredskabsarbejde,” understreger driftsdirektør Per Schrøder, der ser frem til at udvikle relevante opgaveløsninger.

Nedbrud er kritisk for begge parter

I en krisesituation vil et nedbrud hos DSB også have store konsekvenser for både samfundets og Forsvarets muligheder for at løse deres opgaver.

Det danske samfund er afhængigt af en række kritiske funktioner for at kunne fungere og skabe tryghed for borgerne som blandt andet elektricitet til hospitalerne og transport af fødevarer til butikkerne.

Ligesom det øvrige samfund er Forsvaret afhængig af den kritiske infrastruktur. Danmark skal eksempelvis kunne fungere som værtsnation for allierede styrkers ophold i eller transit igennem Danmark. Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, har her en helt central rolle. Derfor er det afgørende, at Danmark kan opretholde de samfundskritiske funktioner, og uden et godt og velfungerende transportnet er det svært at flytte de enheder og materiel, der er nødvendigt.

Også i det lys er aftalen til stor gavn for begge parter.

”Aftalen er et godt eksempel på, hvordan et civilt-militær samarbejde giver muligheder for at dele viden og erfaring på tværs af organisationer. Det er med til at styrke den fælles robusthed i samfundet,” siger oberst Johnny Rahbek Thomsen, der ser frem til at indgå et nyt og tidssvarende kapitel i det fælles samarbejde’.

 
Fakta:

  • Hybride trusler er kendetegnet ved, at der benyttes både militære og ikke-militære magtmidler mod modstanderens sårbarheder. Formålet med hybride angreb er at skabe mistillid og destabilisering i samfundet.


  • Hjemmeværnet samarbejder med en lang række andre kritiske infrastrukturvirksomheder på tværs af samfundskritiske sektorer. Samarbejdet er forankret i vidensdelingsnetværk, hvor virksomhederne deler viden om hændelser, hvordan de er blevet håndteret, og hvordan de kan sikre sig bedre i fremtiden.


Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring