Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Eskadrillechef Hans Henrik Grøn har været udsendt som forbindelsesofficer på en mission for EUs grænse- og kystbevogtning, Frontex. Han har aktivt brugt sine militære kompetncer til at pleje sin karriere både civilt og i Hjemmeværnet, og snart starter han som forbindelsesofficer mellem Flyvevåbnet og Flyverhjemmeværnet. Foto: Privat

Brug dine HJV-kompetencer aktivt i din civile karriere


Eskadrillechef Hans Henrik Grøn har gennem hele sin karriere været bevidst om at bringe sine militære kompetencer i spil også civilt. I dag er han administrerende direktør i et logistikfirma.

17-01-2022

 

Af Charlotte Baun Senholt

Som chef for en større enhed i Hjemmeværnet med mange opgaver har eskadrillechef Hans Henrik Grøn høstet masser af erfaringer i ledelse og motivation af mennesker, og hvordan man driver en aktiv frivillig enhed. Siden 2018 har han stået i spidsen for Hjemmeværnets Flyvende Eskadrille 270, som med 84 aktive medlemmer i dag er utrolig efterspurgt som fast leverandør til talrige beredskabsopgaver både nationalt og internationalt.

Med i rygsækken har han også to internationale udsendelser for EU's grænse- og kystbevogtningsorganisation, Frontex. Senest som forbindelsesofficer for Frontex på Italiens største militære lufthavn.

Du kan læse mere om Hans Henrik Grøns udsendelse som forbindelsesofficer i det seneste HJV magasin 3_2021 på side 28-29.

Erfaringerne og kompetencerne fra det frivillige forsvar har han taget med sig i sin civile karriere, og i dag er Hans Henrik Grøn administrerende direktør i det tyskejede logistikfirma, deugro Danmark A/S i Herning.

”Jeg har altid været meget bevidst om, hvordan jeg effektivt har kunnet bruge mine kompetencer og de militære værktøjer, så de også har skabt værdi for mig i min civile karriere og på mit cv,” fortæller den 54-årige eskadrillechef og administrerende direktør, Hans Henrik Grøn, der i mere end 20 år har arbejdet i det private erhvervsliv. Samtidig har han aktivt plejet en karriere også som reserveofficer.       

Fem-punkts befalingen er et genialt værktøj
Hans Henrik Grøn fremhæver især 5-punkts-befalingen, som alle soldater kender til og er et velkendt ledelsesværktøj i den militære verden. Befalingen kan med stor fordel videreudvikles, så den også er gangbar som et effektivt ledelsesværktøj i det civile, forklarer han:

”5-punkts-befalingen er et genialt værktøj. Civilt kan du bruge den til at forklare præcis, hvilken opgave dine medarbejdere skal løse og samtidig være klar og tydelig i din kommunikation om opgaven. Kommunikation er jo i dag et særdeles vigtigt ledelsesredskab – du skal konstant sørge for, at dine medarbejdere kender til firmaets mission og vision, så I har et fælles mål. Det samme gælder i Hjemmeværnet,” siger Hans Henrik Grøn, der i hjemmeværnsregi går under flyvernavnet HAN.

 

Hans Henrik Grøn var med på det første hold, som blev udsendt på en mission for Frontex i 2019 - han ses stående som nummer tre fra venstre. Foto: Privat

Han fremhæver også den læring, han har fået fra talrige chefkurser. Selve chefvirket i eskadrillen har desuden styrket hans gennemslagskraft i forhold til at stille sig op foran mange mennesker. Og så har den militære tradition for grundig forberedelse og planlægning af opgaver og operationer i den grad kommet ham til gode. 

”Det er vi jo mestre i i Forsvaret, og det har jeg brugt BIG TIME! Ikke mindst i forhold til at træffe beslutninger. Så samlet set har jeg fået mange stærke militære værktøjer, som har vist sig at være værdifulde og effektive også i arbejdsmæssig sammenhæng. Omvendt kan jeg også bidrage med mine civile ledelseserfaringer i Hjemmeværnet – så det går begge veje,” fastslår Hans Henrik Grøn.

Booster bevidst sit cv
Hans Henrik Grøn er overbevist om, at flere hjemmeværnssoldater med fordel kunne bringe deres kompetencer og færdigheder fra Hjemmeværnet i spil på deres arbejdsplads, så de kan øge deres markedsværdi. Det har han selv gjort.

Gennem sin lange karriere har han jævnligt boostet sit cv med sine kompetencer og færdigheder - både de militære og de civile. Det er også hans erfaring, at arbejdsgiverne ser positivt på de kompetencer.

Med udgangen af januar kaster Hans Henrik Grøn sig over nye udfordringer i hjemmeværnsregi. Han stopper som eskadrillechef og skal efter planen bestride en ny rolle som forbindelsesofficer mellem Flyverhjemmeværnet og Flyvevåbnet samtidig med, at han fortsætter med at flyve.

”Jeg synes, jeg har opnået det bedste i to verdner og fået mange spændende udfordringer – det ene sted i uniform og det andet sted i jakkesæt. Det mix giver mange potentialer, som kan bruges begge steder,” siger Hans Henrik Grøn, der glæder sig til at udfylde rollen som forbindelsesofficer.
 
Hans Henrik Grøn giver dig her sine tre karriereråd:

1. Vær bevidst om din personlige værdi og sørg kontinuerligt for at italesætte den både på din civile arbejdsplads og i Hjemmeværnet

2. Bring dine værktøjer og erfaringer fra Hjemmeværnet i spil også på din arbejdsplads

3. Genbesøg jævnligt dit cv, så du til stadighed sørger for at holde det skarpt og opdateret

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring