Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

garnisonsoverdragelse, generalmajor Hans Christian Mathiesen, oberst Johnny Rahbek
​På billedet ses oberst Johnny Rahbek (tv) og generalmajor Hans Christian Mathiesen (th). Foto: Niels Brandt

Chefen for Hærstaben overdrog kommandantskab

Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans Christian Mathiesen besøgte den 6. april Vordingborg Kaserne for at markere overdragelse af garnisonskommandantskabet fra Hæren til Hjemmeværnet.

07-04-2016

​Af Niels Brandt

Onsdag den 6. april landede chefen for Hærstaben, generalmajor Hans Christian Mathiesen, i helikopter på idrætspladsen på Vordingborg Kaserne. Formålet med besøget var en markering af, at det nu er officielt, at Vordingborg Garnison er nedlagt som en selvstændig myndighed, og at funktionen som Garnisonskommandant Vordingborg og det tilhørende Garnisonsstøtteelementet er overdraget til Hjemmeværnskommandoen.

Ny garnisonskommandant for Vordingborg Kaserne er oberst Johnny Rahbek Thomsen, der også er chef for Ressourcestyringsdivisionen i Hjemmeværnskommandoen.

“Tak for muligheden for at komme til at markere overdragelsen af garnisonskommandantskabet fra Hæren til Hjemmeværnet,” indledte Hans Christian Mathiesen, og fortsatte med et kort rids over Vordingborg Kasernes 103 års historie, der begyndte med forsvarsforliget af 1909.

Hans Christian Mathiesen meget bevidst om de udfordringer, personalet på kasernen har været igennem siden nedlæggelsen af DANILOG.

“Jeg har stor respekt for, at personellet gennem hele processen har kunnet holde skruen i vandet for at løse de daglige opgaver. Tak for indsatsen til alle. Job well done,” lød det fra Hans Christian Mathiesen.

Garnisonskommandanten kvitterede for anerkendelsen og kunne tilslutte sig det engagement, som både det eksisterende personel på kasernen og de nye kolleger fra Hjemmeværnskommandoen har udvist i hele forløbet.

“Vi er landet rigtig godt. Nu har jeg været her i fire måneder og kan blot konstatere, at uanset hvor man befinder sig på Vordingborg Garnison, så er forholdene rigtig gode. Det gør det alt andet lige nemt at videreføre opgaven. Tak for indsatsen fra både min forgænger oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen og alle medarbejdere i Garnisonsstøtteelementet,” sagde oberst Johnny Rahbek Thomsen, som ligeledes takkede Hærstaben for et godt samarbejde gennem hele reorganiseringsprocessen.Chefen for Hærstaben, generalmajor Hans Christian Mathiesen (tv) og oberst Johnny Rahbek (th), garnisonskommandant og chef for Ressourcestyringsdivisionen i Hjemmeværnskommandoen. Foto: Niels Brandt.

 

 

 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring