Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: Colourbox

Danskerne opfordres til at være forberedt på kriser

Et skærpet trusselsbillede, ekstreme vejrsituationer samt trusler fra cyberangreb er baggrunden for, at borgerne i Danmark nu anbefales at etablere et hjemmeberedskab, så de kan klare sig selv i tre døgn i tilfælde af en krise.

15-06-2024

​Vi står over for et skærpet risiko- og trusselsbillede. Samtidig er ekstreme vejrhændelser som eksempelvis oversvømmelser blevet hyppigere og voldsommere, og truslen fra menneskeskabte hændelser som cyberangreb og sabotage er øget som følge af den forværrede sikkerhedspolitiske situation i Europa. Disse forhold kan i værste tilfælde påvirke adgangen til nogle af de basale fornødenheder i form af strøm, vand, varme og mad, som vi tager for givet i hverdagen. 

Det er baggrunden for, at Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen i samråd med øvrige relevante myndigheder nu lancerer en anbefaling og råd til, hvordan borgerne i Danmark bør forberede sig på kriser. 

Anbefalingen og rådene til danskerne blev i dag præsenteret af forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg på et pressemøde.

Læs mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside


Du skal kunne klare dig i tre døgn

Anbefalingen er, at du som privatperson skal kunne klare dig selv og din husstands behov i tre døgn, hvis der opstår en krisesituation. Det gælder eksempelvis i forhold til mad, vand og kommunikationsmidler. 

”Heldigvis er Danmark et trygt og sikkert samfund. Men med udviklingen i risiko- og trusselsbilledet er det også klart, at der kan opstå situationer, hvor myndighederne ikke kan hjælpe alle med det samme,” siger Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg.

Anbefalingen støttes op af en række konkrete råd, som er udarbejdet i tæt samarbejde med relevante myndigheder.


Læs også Beredskabsstyrelsens folder:

"Forberedt på kriser


Hjemmeværnet bakker op om Beredskabsstyrelsens anbefaling og råd til borgerne i Danmark om at etablere et hjemmeberedskab, så de er forberedte i tilfælde af en krise, og vi støtter op om kommunikationen på vores egne platforme.

Opbyg dit hjemmeberedskab

  • Ved at opbygge sit eget hjemmeberedskab vil du som enkelt person eller husstand være bedre rustet i tilfælde af kriser. 
  • Du kan stille og roligt opbygge dit hjemmeberedskab over tid. Køb lidt ekstra, når du alligevel er ude at handle.
  • For samfundet betyder det, at myndighederne kan koncentrere sig om deres kerneopgave som for eksempel genetablering af strømmen, politiarbejde, lægehjælp og brandslukning, samt om at hjælpe dem som har det største behov.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring