Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Foto: L​ars Horn

Han er med til at styrke tillidsforholdet til Hjemmeværnet

Den nordjyske forbindelsesofficer Peter Pedersen er med til at udstikke retningerne for, hvordan Hjemmeværnet samarbejder med Flyvevåbnet. Han har et ben i begge lejre, for han er både civilt ansat i Forsvaret og frivillig i Hjemmeværnet.

07-03-2018
Af Sara Amos Pedersen
Foto: Lars Horn

SERIE: FRIVILLIG I HJV Peter Pedersen havde egentlig meldt sig ud af Hjemmeværnet for 23 år siden. Men da han som 46-årig startede på Forsvarets officersuddannelse, blev han overtalt til at stille op for Flyverhjemmeværnet igen. Uddannelsen til officer skulle han igennem, fordi han var blevet ansat i en teknisk officersstilling ved Aircraft Maintenance Squadron (AMS) på Flyvestation Aalborg. Det var muligheden for at styrke samarbejdet mellem Hjemmeværnet og hans nye arbejdsplads, der fik ham overtalt til at bruge sin fritid som soldat i Hjemmeværnet.

“Når jeg går ind i noget, så gør jeg det helhjertet. Jeg kan ikke være medlem af Hjemmeværnet, hvis jeg kun har tid til at lægge 24 timer på ét år, for så føler jeg ikke, at jeg er med. Da jeg blev spurgt, om jeg ville være frivillig igen, accepterede jeg med det mål, at jeg gerne ville være forbindelsesofficer til Flyvestation Aalborg, hvor jeg til dagligt arbejder,” fortæller Peter Pedersen.

Det er snart fire år siden, han meldte sig ind i Hjemmeværnet for anden gang. Han er nu frivillig i stabshjemmeværnseskadrille 200, der sammen med Eskadrille 260 Vendsyssel, 261 Limfjorden, 265 Hvidsten og 266 Aalborg opererer på Flyvestation Aalborg. Når han er på arbejde i Flyvevåbnet, viser hans ærmemærke, at han er ansat i Air Transport Wing Aalborg, til daglig kaldet ATW, men når han i fritiden tjekker ind på flyvestationen som frivillig forbindelsesofficer, finder han det grønne HJV-ærmemærke frem i stedet. Hvilket er med til at skabe synlighed om hans rolle.

“Min rolle som forbindelsesofficer er bygget op omkring et tillidsforhold. Når jeg møder op som forbindelsesofficer, kan det faste personel i Flyvevåbnet se, at jeg repræsenterer de frivillige i Hjemmeværnet. Mens de frivillige i Hjemmeværnet ved, at jeg også repræsenterer den faste struktur,” siger Peter Pedersen.

LÆS OGSÅ: Frivilligt supertalent på Fyn​Drejebog for forbindelsesofficerer
Inden Peter Pedersen vendte tilbage til Flyverhjemmeværnet, blev samarbejdet mellem Hjemmeværnet og Flyvestation Aalborg varetaget af fast ansatte og frivillige. Det blev der lavet om på, da Peter Pedersen fik stillingen som forbindelsesofficer. Han ønskede at skabe gode rammer for alle samarbejdspartnere.

“Så jeg læste alt, der var beskrevet om arbejdet som forbindelsesofficer i mine skolepapirer fra officersuddannelsen på Flyvevåbnets Officersskole. Så skrev jeg en drejebog til forbindelsesofficerer i Flyverhjemmeværnet, da jeg manglede nogle formelle retningslinjer. Heldigvis var ATW interesseret i at blive inddraget i processen, så vi sammen kunne sætte rammerne for samarbejdet,” siger Peter Pedersen.

Han blev siden spurgt, om han var interesseret i at blive leder for Flyverhjemmeværnets forbindelsesofficerer. Holdet består udover Peter Pedersen af Lars Dahl Christensen, som er forbindelsesofficer til Flyvestation Karup, Jimmi Schultz som er forbindelsesofficer til Flyvestation Skrydstrup og Jens Østrup som er forbindelsesofficer til Landsdelregion Vest- og Øst. De fire forbindelsesofficerer har stort fokus på at vidensdele intern, og har efterfølgende være med til at videreudvikle drejebogen.

“Vi har efterhånden opnået et højt niveau, når det gælder vidensdeling. Alle har som udgangspunkt adgang til de samme informationer. Det øger vores professionalisme, og samtidig skaber det nogle rigtig gode rammer for samarbejdet med Flyvevåbnet, fordi de ved, hvad de kan forvente af os,” siger Peter Pedersen.

På Flyvestation Aalborg hilser han både på kollegerne blandt Flyvevåbnets faste personel og de frivillige fra Hjemmeværnet, når de deltager i øvelser eller er indsat i bevogtningsopgaver. Peter Pedersen er ikke i tvivl om, at det er en fordel at kende Flyvevåbnet, når man skal udføre rollen som forbindelsesofficer.

“Jeg ser det som en win-win-situation, at jeg har et ben i begge lejre. Flyverhjemmeværnet har brug for en forbindelsesofficer, men samtidig ser Flyvevåbnet det som en fordel, at jeg kender dem gennem mit arbejde ved ATW,” siger han.Plads til alle
Kendskabet til både Hjemmeværnet og Flyvevåbnet har Peter Pedersen opbygget over en lang årrække. Da han første gang var frivillig i Flyverhjemmeværnet, arbejdede han med bevogtning og nærforsvar i 13 år. Han aftjente sin værnepligtig i Forsvaret i 1987, hvor han var værnepligtig i Flyvevåbnet på Flyvestation Aalborg. Herefter blev han sergent, hvor han blandt andet uddannede rekrutter. Peter Pedersen har derfor heller ikke svært ved at pege på, hvad der tiltrækker ham ved Hjemmeværnet.

“I Flyverhjemmeværnet er der plads til alle. Da jeg uddannede rekrutter, skulle alle leve op til de samme krav og målsætninger, men sådan er det ikke i Hjemmeværnet. Her kan man godt løse en opgave, selvom man er oppe i årene, for så kan man eksempelvis blive signalmand eller kurér. Hvis vi er fleksible og placerer de frivillige på de rigtige hylder, så får alle en god oplevelse,” fortæller Peter Pedersen.

Som forbindelsesofficer har han stort fokus på de kompetencer, de frivillige kommer med. Han ser det som en styrke, at han kender mange af de frivillige og derfor kan være med til at udvælge den rigtige mand til de forskellige opgaver.

“Det er min opgave at sætte retningen, når vi skal have løst en opgave. Hver gang tager jeg stilling til, om det eksempelvis skal være en ny ildsjæl, der kan gå langt med opbakning fra sin eskadrillechef eller en ældre frivillig med et stort netværk og kendskab til flyvestationen, der skal løse den enkelte opgave. Jeg har stort fokus på, at vi udnytter alle kompetencer bedst muligt,” forklarer han.

Selvom der er mange forskellige kompetencer repræsenteret i Hjemmeværnet, lægger Peter Pedersen vægt på, at Flyverhjemmeværnet skal følge den retning, som Flyvevåbnet udstikker.


Bevogtningsstøtte
“I Flyverhjemmeværnet skal vi skole os hen imod den retning, som ATW efterspørger. Jeg er glad for, de har brug for os, og at vi får mulighed for at træne på de skarpe objekter, som vi kan forvente at skulle bevogte. Vi løser de støtteopgaver, som Flyvevåbnet efterspørger,” forklarer han.

I fremtiden kommer Peter Pedersen derfor til have øget fokus på bevogtningsopgaverne, som er en af Hjemmeværnets kernekompetencer.

“Det er vigtigt, vi lytter til flyvestationens behov. Hvis de ikke har brug for, at Hjemmeværnet lærer at lave alternative landingspladser eller bliver uddannet i brandslukning, er det ikke der, vi skal have vores fokus. Vi skal i stedet træne hen imod en konkret bevogtningsopgave, som vi skal løse professionelt, så flyvestationen kan føle sig trygge, når de har overdraget ansvaret til os,” siger Peter han.

Interessen vokser
Siden Peter Pedersen blev indsat som forbindelsesofficer, har ATW udvist stigende interesse i at deltage i Flyverhjemmeværnets øvelser. Øvelserne er samtidig blevet lettere at arrangere, når man har et indblik i begge lejres styrker og svagheder, samt overblik over hvilket materiel der samlet er til rådighed til opgaveløsningen.

“Det er nemmere for Flyvestation Aalborg at rekvirere støtte, fordi jeg ved, hvordan jeg skal præcisere over for Flyverhjemmeværnet, hvad de skal støtte med. Samtidig har jeg et overblik over, hvordan Hjemmeværnet og Flyvevåbnet kan supplere hinanden i opgaveløsning og med materiel. Det motiverer mig meget, at jeg som frivillig har indflydelse på at skabe et godt samarbejde mellem Flyvestation Aalborg og Flyverhjemmeværnet,” siger Peter Pedersen.

BLÅ BOG:
  • Alder: 53 år
  • Funktion: Forbindelsesofficer hos Stabshjemmeværnseskadrille 200 på Flyvestation Aalborg
  • Leder for Flyverhjemmeværnets forbindelsesofficerer: Er ansvarlig for Flyverhjemmeværnets fire forbindelsesofficerer
  • Civilt job: Er ansat som overværkmester og leder af en produktionsudviklingsafdeling i Air Transport Wing Aalborg
  • Privat: Bor med sin kæreste i Nordjylland

KENDER DU EN INTERESSANT FRIVLLIG?
Vi sætter fokus på Hjemmeværnets frivillige. I en serie artikler og opslag på sociale medier, taler vi med de frivillige om, hvad der motiverer dem, og hvilke opgaver de løser. Vi vil meget gerne høre, hvem du vil læse mere om. Så skriv navnene på de frivillige til os, som kunne være interessante at portrættere.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224