Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hjemmeværnet stillede straks op sidste forår for at hjælpe sygehuse med vejanvisning til de mange borgere, der gerne ville coronatestes. Foto: Skovdal Nordic/Simon Nørlev.

Hjemmeværnet har igen bevist sin enorme værdi for det samlede beredskab

​Siden coronapandemien lukkede Danmark ned for et år siden, har Hjemmeværnet ydet en massiv støtte til både sundhedsmyndigheder, Politiet og Forsvaret for at hjælpe danskerne gennem krisen. Det viser Hjemmeværnets Årsberetning 2020.

22-03-2021


Af Hjemmeværnskommandoen

2020 vil blive husket af næsten alle som året, hvor coronavirussen kastede sin mørke skygge over en hel verden. Pandemien har samtidig sat et tydeligt aftryk på, hvordan Hjemmeværnets frivillige har brugt deres 1.732.219 timer i det forgangne år. Selv økonomien i Hjemmeværnet er blevet påvirket med et uventet overskud på 12,5 millioner kroner, da pengene ikke kunne bruges som planlagt på uddannelse og øvelser, der nu i stedet må skubbes til næste år.

Hvis man kigger i Hjemmeværnets Årsberetning 2020, står det hurtigt klart, hvor vigtig og efterspurgt en samarbejdspartner Hjemmeværnet egentlig er for samfundets samlede beredskab.
Det var særligt Politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Fødevarestyrelsen, der sidste år havde brug for Hjemmeværnet til coronarelaterede opgaver, hvor hjemmeværnssoldater støttede disse myndigheder med 105.739 timer alene til denne type opgaver.*

”Ingen kunne forudsige, at der ville komme en pandemi i 2020, men Hjemmeværnet var alligevel forberedte. For en militær beredskabsorganisation som Hjemmeværnet er evnen til at reagere på uventede og pludselige hændelser en kernekompetence, og 2020 har i den grad bekræftet berettigelsen af Hjemmeværnet”, lyder det fra en stolt Kommitteret for Hjemmeværnet, Søren Espersen, MF.

Akut behov for en hotline
Da sundhedsmyndighederne for præcis et år siden smed håndklædet i ringen, og bad Rigspolitiet om at skaffe personel til at bemande den nystartede coronahotline, der fik mere end 8000 opkald om dagen, fik Hjemmeværnet hurtigt opgaven. Allerede samme dag blev de første hjemmeværnssoldater indsat i Jonstruplejren.

Derudover har Hjemmeværnet i løbet af 2020 både etableret og sørget for drift af coronatestcentre, stået for handlingsanvisning ved sygehuse, udført udvidet grænsekontrol ved havne, lufthavne og broer, overvåget togmateriel og endelig assisteret ved genåbningen af genbrugspladserne.

”Jeg glæder mig over at se, at Hjemmeværnet med vores beredskab og evne til omstilling tydeligt har demonstreret, at frivillige såvel som ansatte er klar til at træde til, hurtigt og effektivt, når samfundet har brug for det.”, siger chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, og tilføjer:

”Jeg er både som chef for Hjemmeværnet og som borger i Danmark glad for og stolt over den flotte indsats, der bliver ydet af vores frivillige soldater og en række fastansatte.”

Støtten til Forsvaret næsten på niveau med 2019
Selvom coronapandemien fyldte meget i 2020, så brugte hjemmeværnssoldaterne dog også tid på andet, når det var muligt. Hvis man tilføjer uddannelse og andre aktiviteter til de coronarelaterede indsættelser, har hjemmeværnssoldaterne således i alt bidraget med 1.732.219 timer i løbet af året. Det samlede timetal er godt 27 pct. lavere end i 2019, men alligevel er Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og samfundet stadig på niveau med 2019 og kun knap 5 pct. lavere.
Hjemmeværnet har også i 2020 haft tid og overskud til alle de sædvanlige opgaver for Politiet, som færdselsregulering, adgangskontrol, og afspærring af gerningssteder. Her melder Politiet tilbage med 100 % tilfredshed på de løste opgaver.

Flyverhjemmeværnet var igen indsat i en Frontex-operation i Spanien i august-september for at bevogte EU's ydre grænser, og havde desuden 62 indsættelser for Politiet herhjemme i løbet af året.

 Fire lystsejlere, som Marinehjemmeværnet i Aabenraa har hjulpet efter en alvorlig kulilteforgiftning bliver her fløjet til hospitalet. Foto: Leif Danielsen og Casper Nomanni

Marinehjemmeværnet fremme dobbelt så hurtigt
I årsberetningen kan man også læse, at det gennemsnitligt lykkedes Marinehjemmeværnet at halvere beredskabskravet på 45 min ved søredning, da gasterne kun behøvede 21 min, før de var til søs, og så kunne marinerne også score 100 pct. på efterlevelse af beredskabskravet for støtte til havmiljøovervågning.

En række aktiviteter i Ukraine, Mali, Kenya og Irak har måttet udsættes til 2021, mens det lykkedes at få udsendt frivillige soldater, personel af reserven og fastansat personel som instruktører og rådgivere til Mali, Georgien og Afghanistan.

Af andre succesoplevelser sidste år må beredskabsstyrken, der kræver ekstra uddannelse og en årlig certificering, ikke glemmes. På trods af de mange aflysninger og forbud, som har været nødvendige på grund af coronapandemien, har Hjemmeværnet alligevel været i stand til at øge antallet af certificerede soldater i beredskabsstyrken med godt 165 personer, således at der ved udgangen af 2020 var 2.659 soldater i styrken.

Så, selvom året blev uventet kompliceret, var der mange ting, der lykkedes alligevel, og nu vælger chefen for Hjemmeværnet at vende blikket fremad.

”2020 bød på mange indsættelser og restriktioner, og jeg håber, at 2021 vil give mulighed for at gennemføre masser af uddannelse og øvrige hjemmeværnsaktiviteter”, siger generalmajor Jens Garly.

 

* Bemærk, at de hjemmeværnsoldater, der er ansat på midlertidige kontrakter til smitte- og kontaktopsporing, ved coronahotlinen i Jonstrup, eller ved grænsekontrolopgaven på den dansk/tyske grænse IKKE medregnes i de nævnte tal.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring