Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

3 ud af 4 danskere har ​generelt tillid til Hjemmeværnet og til, at Hjemmeværnets frivillige soldater kan løse deres mange forskellige opgaver. ​​Foto: Kunde og co.

Hjemmeværnet skaber tryghed og sikkerhed, mener størstedelen af danskerneDanskerne udtrykker tillid til Hjemmeværnet og mener, at støtten til Forsvaret, Politiet og Beredskabet er vigtig og med til at skabe tryghed i Danmark.

15-05-2019

​​​​​

Af Hjemmeværnskommandoen

Danskerne sætter pris på de mere end 2,3 mio. timer, som Hjemmeværnets frivillige soldater sidste år brugte på uddannelse og opgaver til støtte for bl.a. Forsvaret og samfundet. Det viser en nyligt gennemført undersøgelse af danskernes holdninger til Hjemmeværnet udarbejdet af Danmarks Statistik.

I undersøgelsen svarer 78 procent af danskerne, at de frivillige soldater bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark. 8 ud af 10 danskere svarer, at Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og Politiet er vigtig, mens 9 ud af 10 danskere mener, at Hjemmeværnets opgaver som støtte til Beredskabet er vigtige.

Samtidig har 3 ud af 4 danskere generelt tillid til Hjemmeværnet og til, at Hjemmeværnets frivillige soldater kan løse deres mange forskellige opgaver. 

Den kommitterede for Hjemmeværnet, Søren Espersen, glæder sig over, at danskerne sætter pris på Hjemmeværnet og de opgaver, Hjemmeværnets frivillige soldater løser:

”Vores frivillige soldater har et godt samarbejde med både Forsvaret, Politiet og Beredskabet og stiller op og lægger rigtig mange timer, når Forsvaret og samfundet kalder. Vores frivillige soldater er en trofast støtte for Forsvaret. Det ser vi blandt andet i forbindelse med bevogtning og overvågningsopgaver samt eftersøgnings- og redningsaktioner, men vi ser det også under øvelser, som eksempelvis specialstyrkeøvelsen Night Hawk. Desuden leverer de år efter år en stor indsats i forbindelse med brande, oversvømmelser, eftersøgninger og store kultur- og sportsbegivenheder. ​Derfor er det en vigtig anerkendelse, når danskerne oplever, at Hjemmeværnet er med til at skabe sikkerhed og tryghed i Danmark,” udtaler Søren Espersen.

Samfundsrelevant støtte
Danskerne er heller ikke i tvivl om, at Hjemmeværnets støtte til samfundet er gavnlig. 8 ud af 10 danskere svarer, at det arbejde, Hjemmeværnet udfører året rundt, bidrager til at løse samfundsrelevante opgaver.

Hovedparten af danskerne svarer også, at Hjemmeværnets opgaver til støtte for Forsvaret er vigtige, og det er uanset, om det er Marinehjemmeværnet, der støtter Søværnet med overvågning af danske havne og farvande, Hærhjemmeværnet der støtter med bevogtning eller Flyverhjemmeværnet der leverer støtte fra luften med Hjemmeværnets Defender-fly. 

”Hjemmeværnets største samarbejdspartner er Forsvaret, og det er de militære opgaver, vi har størst fokus på, selvom vi fortsat støtter bl.a. politiet i meget betydeligt omfang. Derfor glæder det mig, at danskerne kan se vigtigheden af de militære opgaver og har tillid til, at vi kan løse dem. Det betyder meget for motivationen til at stille op på alle tider af døgnet, at indsatsen bliver anerkendt. Og det er et kæmpe skulderklap til Hjemmeværnet, at danskerne udtrykker respekt for den indsats, de frivillige soldater leverer,” udtaler chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.


For yderligere information kontakt Hjemmeværnets pressevagt på tlf. 24 84 25 04 eller mail hjk-ktp-presse@mil.dk


Fakta: Danskernes holdning til Hjemmeværnet:

78 procent af danskerne mener, at Hjemmeværnet bidrager til at skabe sikkerhed og tryghed.
3 ud af 4 danskere har tillid eller stor tillid til, at Hjemmeværnet kan løse sine opgaver.
8 ud af 10 danskere mener, at Hjemmeværnets støtte til Forsvaret og Politiet er vigtig, mens 9 ud af 10 mener, at støtten til Beredskabet er vigtig.
88 procent af danskerne mener, at Marinehjemmeværnets støtte til Søværnet med overvågning af danske farvande og havne er vigtig eller meget vigtig.
91 procent af danskerne mener, når det kommer til støtten til Politiets opgaver, at afspærring og evakuering ved større katastrofer og ulykker samt eftersøgninger og færdselsreguleringer er vigtigst.
Danskerne vægter indsatsen i forbindelse med eftersøgninger og redningsopgaver højest, sammen med indsatsen i forbindelse med orkaner, oversvømmelse og stormflod, når det handler om støtten til Beredskabet.

Fakta om Hjemmeværnet:

Hjemmeværnet har været indsat 2378 gange i 2018 til støtte for blandt andet Forsvaret, Politiet og beredskabet
Hjemmeværnets frivillige soldater har leveret 2,36 mio. timer i 2018 til opgaver for Forsvaret og samfundet, uddannelser og administration og forberedelse 
Størstedelen af Hjemmeværnets indsættelser sker til støtte for Forsvaret
Hjemmeværnet støtter Politiet ved grænserne og har gjort det siden juni 2016
Hjemmeværnet støtter Forsvarets internationale missioner med enkeltpersoner eller mindre enheder, fx i Afghanistan og Irak og tidligere Mali og KosovoHjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring