Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Landsrådsmøde med Hjemmeværnets nye ledelse

På landsrådsmødet 4-5. november 2017 bød Landsrådet velkommen til generalmajor Jens Garly i stillingen som chef for Hjemmeværnet og Søren Espersen som kommitteret for Hjemmeværnet.

07-11-2017
Der blev afholdt ordinært Landsrådsmøde i Odense den 4. og 5. november 2017.

Her havde Landsrådet lejlighed til at byde velkommen til både den nye chef for Hjemmeværnet, Jens Garly og den nye kommitterede for Hjemmeværnet, Søren Espersen.

Hovedtemaet på Landsrådsmødet var et servicetjek af selve rådsorganisationen med det formål at diskutere, hvordan man bedst kan rådgive Hjemmeværnsledelsen i forhold omkring Hjemmeværnets udvikling og planlægning.

Med afsæt i Hjemmeværnets opgaver drøftede Landsrådet også den nuværende rådsstruktur og sammensætning, herunder valgperioder, rådets arbejde og virke og ikke mindst spørgsmålet om, hvordan deltagelse i rådsorganisationens arbejde kan gøres mere attraktivt.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe med frivillige fra de tre værnsgrene og med chefen for hjemmeværnstaben som formand. Arbejdsgruppen vil udarbejde et oplæg som efterfølgende kan blive drøftet og behandlet i rådsorganisationen. På opfordring fra Marinehjemmeværnsrådet drøftede Landsrådet også spørgsmålet om retningslinjer for håndtering af frivilligt hjemmeværnspersonel med symptomer på PTSD eller lignende. Landsrådet behandlede blandt andet spørgsmålet, om man kan optages og gøre tjeneste i Hjemmeværnet, hvis man lider af PTSD, samt håndtering af frivillige medlemmer, som allerede har PTSD.

Hjemmeværnsstaben tager derfor resultatet af drøftelserne med i det det videre arbejde med veteranområdet i Hjemmeværnet.

Under landsrådet drøftede man også Hjemmeværnets rolle som militær beredskabsorganisation, herunder de opgaver, som Hjemmeværnet kan løse til støtte for Politiet. 
​​

 Den nye ledelse til Landsrådsmøde Nov. 2017

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg - Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224