Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

​Chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Nicolai Abildgaard, værdsætter støtten til Hjemmeværnet fra øens mindre virksomheder.

Mindre virksomheder bakker op om Hjemmeværnet

Omkring 75 mindre virksomheder på Bornholm giver gerne de medarbejdere, som også er i Hjemmeværnet, fri til at passe deres hjemmeværnspligter. ”Opbakningen er helt essentiel”, siger chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Nicolai Abildgaard.

23-02-2021


Af Charlotte Baun Senholt


Når der er brug for Hjemmeværnets hjælp i beredskabet, skal de frivillige soldater helst kunne rykke hurtigt ud – også selv om det er i arbejdstiden. Det accepterede ejeren af Bornholms Service- og Skadescenter, Michael Møller, rent faktisk, da der for nylig var brug for en af hans medarbejdere i sneberedskabet.

Læs også TV 2 Bornholms artikel om virksomhedens opbakning til sneberedskabet

Mindst lige så vigtigt for de frivillige soldater er muligheden for at kunne uddanne sig og komme på øvelser – også selv om det foregår i arbejdstiden.

I Dagli’Brugsen i Gudhjem har brugsuddeler Christian Jentzsch netop givet sin souschef og aktive soldat i Hjemmeværnet, Morten Sander, fri til at starte på gruppeføreruddannelsen, som han påbegyndte i den forgangne weekend på Hjemmeværnsskolen i Nymindegab.

”Det er en win-win situation – jeg får en kvalificeret medarbejder tilbage, fordi Morten via Hjemmeværnet får udviklet sine lederkompetencer, som vi har gavn af i Dagli’ Brugsen. Morten vender retur med styrkede ledelseskompetencer og nye ressourcer,” siger brugsuddeler Christian Jentzsch, som bakker 100 procent op om de medarbejdere, der også er aktive soldater. Så Morten Sander har fået grønt lys til at tage den fulde gruppeføreruddannelse, der kræver yderligere frihed fra jobbet i Dagli’Brugsen.

Opbakning er guld værd

Både Service- og Skadescentret, Dagli’Brugsen samt en række andre mindre virksomheder har tilsluttet sig InterForce, som er et netværk mellem Forsvaret og civile private og offentlige virksomheder, der blandt andet samarbejder om Forsvarets og Hjemmeværnets brug af frivilligt personel. I alt er cirka 75 virksomheder på Bornholm tilsluttet netværket.

Læs mere om InterForce

For Chefen for Det Bornholmske Hjemmeværn, oberstløjtnant Nicolai Abildgaard, er virksomhedernes opbakning til Hjemmeværnet på baggrund af InterForce-netværket guld værd:

”Opbakningen fra virksomhederne er helt essentiel. Vi oplever ikke nogen særlige problemer med, at vores hjemmeværnssoldater kan få fri til at indgå i beredskabet, og der er en udstrakt forståelse for at hjælpe hinanden på Bornholm,” siger oberstløjtnant Nicolai Abildgaard.

Nicolai Abildgaard ser det som meget afgørende, at virksomhederne også støtter op om de uddannelser og øvelser, som hjemmeværnssoldaterne skal på for at vedligeholde deres kompetencer. Heldigvis oplever han også her, at der er stor velvilje til at give hjemmeværnssoldaterne den nødvendige frihed, som det eksempelvis er tilfældet med Dagli’ Brugsen i Gudhjem.

”Det betyder meget for Det Bornholmske Hjemmeværn, at virksomhederne også bakker op om vores uddannelser og øvelser – de er jo med til at holde vores soldater skarpe, så de er klar til nye opgaver. Det er mit indtryk, at virksomhederne godt kan se potentialerne i eksempelvis vores instruktør- og grundlæggende lederkurser,” siger Nicolai Abildgaard.

Bindeled til virksomhederne

Chefen for Politikompagni Bornholm, kaptajn Michael Stuhr, er også regionsambassadør for InterForce på Bornholm.

”Vi arbejder for at udbygge netværket mellem Forsvaret og virksomhederne på Brnholm og arrangerer blandt andet aktiviteter for dem. Min oplevelse er, at hvis virksomhederne kan se, at de får kompetencer retur ved at have en aktiv soldat, som også kan udvikle sig til en større ressource i virksomheden, ja så er de positive over for Forsvaret og Hjemmeværnet,” siger Michael Stuhr, der selv er ansat i it-virksomheden Formula Micro Bornholm, som også er en del af InterForce-netværket, der bakker op om hans soldaterforpligtelser. 

Michael Stuhr råder i øvrigt hjemmeværnssoldater til at få skrevet ind i deres kontrakt med deres arbejdsgiver, at de er en del af Hjemmeværnet. 
 

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring