Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold
Topbanner

Nyhed

Hjemmeværnets opgaver under minkindsatsen

Der er omtale af Hjemmeværnet på sociale medier og i øvrige medier på baggrund af den støtte, der er ydet ifm. minkindsatsen. Flere af de oplysninger, der florerer i den offentlige debat, er dog ikke korrekte.

23-11-2020

​​

Hjemmeværnet har som en del af Forsvaret støttet Fødevarestyrelsens håndtering af coronavirus blandt minkbesætninger.

Hjemmeværnet har udført en række opgaver i samarbejde med  myndigheder udover Forsvaret, blandt andet Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen og med Fødevarestyrelsen som den ansvarlige myndighed. Indsatsen bliver overordnet ledet og koordineret i den Nationale Operative Stab (NOST), som ledes af Rigspolitiet.

Hjemmeværnets personel har ikke deltaget aktivt i aflivningen af mink og har heller ikke været ude på de enkelte minkfarme og opfordre til, at ejerne afliver deres minkbesætninger.

Hjemmeværnets frivillige soldater har i forbindelse med minkindsatsen løst opgaver som: Transport af udstyr, opsyn ved Forsvarets rensestationer, trafikregulering, afspærring ved nedgravningsområder og, i meget begrænset omfang, optælling af minkbestande uden for risikozonen – den såkaldte zone 3 – efter frivillig aftale med den pågældende ejer af minkfarmen. 

Få frivillige indsat

For så vidt angår Hjemmeværnets to landsdelsregioner er de operativt underlagt Forsvaret, og de har derfor, med primært fastansat personel, opstillet og bemandet de landoperative hovedkvarterer ifm. indsættelsen af Hærens og Hjemmeværnets soldater i Danmark.

Mange af de opgaver, der indledningsvis blev varetaget af Hjemmeværnets frivillige soldater, er nu blevet overtaget af Forsvaret, og det er derfor kun meget få hjemmeværnssoldater, der stadig deltager i minkindsatsen.

Hjemmeværnets frivillige og ansatte har naturligvis haft adgang til de korrekte værnemidler.

Hjemmeværnets lovhjemmel 

Forsvarets støtte leveres overordnet på grundlag af forsvarsloven paragraf 7. Dette gælder også den støtte, som Hjemmeværnet måtte yde i rammen af Forsvaret.

Hjemmeværnskommandoen - Vordingborg Kaserne - Sankelmarksvej 26 - 4760 Vordingborg Telefon: +45 7282 0000 - E-mail: hjk@hjv.dk - EAN:5798000201224 - Tilgængelighedserklæring